Äganderätten under attack från Moderaterna

I en debattartikel som publicerats i ett antal lokaltidningar skriver de två moderaterna Sten Bergheden och Lars Beckman/Ulf Berg [beroende på vilket län den publicerats i. Red: Anm.] en debattartikel till försvar för den småskaliga vattenkraften. Man anser att den är en tillgång för landsbygden och att man måste minska byråkratin, regelbördan och tillståndsprocesserna för

Läs mer »

Debatt: Vatten till nytta för många – inte bara för några

Förbundet har skickat ut en debattartikel om fiskets möjligheter i förhållande till vattenkraften till media och den har publicerats i olika versioner i några tidningar. Bland andra har Dalademokrater och Gävle Dagblad publicerat den. Vi lägger nu upp den även här. (UPPDATERAD VERSION. Den första versionen var inte orginaltexten.)

Läs mer »

Claes-Håkan Hedberg har avlidit

Claes-Håkan Hedberg, sammankallande i valberedningen, har avlidit i en ålder av 60 år. Jag träffade Claes-Håkan genom förbundet. Då var jag nyanställd i vad som på den tiden hette ”Fiskevårdsförbundet MITT” och som så småningom blev Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg. Jag fattade genast tycke för denne genomtrevlige och kunnige man. Under de över femton år som följt

Läs mer »

Nytt infomaterial om förbundet

Förbundet har tagit fram ett nytt informationsmaterial som beskriver förbundet, förbundets verksamhet och de värderingar som är grundläggande för vår verksamhet. Materialet kan laddas ner här och ni får gärna sprida det till de som kan vara intresserade av vår verksamhet. Ladda ner materialet här: Infofolder 2017

Läs mer »

Kallelse till förbundsstämma

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg kallar medlemmar till förbundsstämma den 6 maj. Tid: 09.30 Plats: Hockeyborg i Ore/Furudal. Kallelsen är utskickad till medlemmar i förbundet. Har ni trots det inte fått den, vänd er till förbundets kansli.

Läs mer »

DEBATT: EU och den kinesiska skarven P.c.sinensis, från skyddsvärd till främmande invasiv art av unionsbetydelse.

Biologen och debattören Christer Olburs skriver idag en debattartikel om skarven på fiskevattenagarna.se. Olburs som gjort sig känd som en stridbar debattör i skarvfrågan får här utrymme att argumentera för en strikt hållning mot skarven och varför den bör betraktas som invasiv art. Debattera gärna frågan på vår facebooksida: facebook.com/Fiskevattenagarna Artikeln uppdaterad: Artikeln finns även

Läs mer »

Nytt infomaterial för fiskevård

Förbundet har tagit fram en serie infoblad om fiskevård. Infobladen är inriktade på att skapa ett bra sportfiske och är en del av förbundets satsning på att utveckla fisket som en del av landsbygdsnäringarna och turismen. De tre första infobladet avhandlar fiskevård på abborre, gös och öring. Ladda ner infobladen här>.

Läs mer »

Nobellunch 2016 – Tema Vandringshinder och fiske

Årets Nobellunch, som är ett samarrangemang mellan Nordanstigs kommun och Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg. Temat för året är vandringshinder och fiske där frågor om vandringshinder, vattenkraft och dessas påverkan på fisket och fiskevården avhandlas.

Läs mer »

DNA visar att gäddan inte är stationär

Forskning från Stockholms universitet visat att det åtminstone delvis är en myt att gäddan lever hela sitt liv i samma vassrugge. I ett pressmeddelande presenteras en doktorsavhandling i populationsgenetik vilken påvisar nära släktskap mellan gäddor som lever i helt olika delar av Östersjön.

Läs mer »