Välkommen till Fiskevårdsförbundet

- vi ger vattnet mervärde

Fiskevårdsförbundet (FvF) är en riksorganisation (Fiskevattenägarnas Riksförbund) för fiskevårdsområdesföreningar (fvof), andra (fiske-) föreningar, organisationer, samfälligheter och kommuner samt enskilda fiskerättsägare som äger och förvaltar fiske och vatten. Välkomna som medlemmar är också företag och enskilda medlemmar, med eller utan ägande av fiske eller vatten.

FvF arbetar för att stärka fvof och fiskevattenägarnas gemensamma intressen – att höja näringens status. Fvof är ett bra instrument för att organisera enskilda fiskerättsägare i syfte att trygga en ändamålsenligt förvaltning. Ett arbete som föreningen bedriver genom att bevaka näringspolitiska och juridiska frågor kring fiske, informera och utbilda om fiskevård samt andra åtgärder som behövs för att hjälpa medlemmarna att bedriva en funktionell förvaltning av fiske- och vattenvården.

Bli medlem

Det finns många anledningar och fördelar med att bli medlem i FvF. Läs mer om vår verksamhet.

Kurser och evenemang

Utbildningar, föreläsningar, studiebesök med mer av FvF eller i samverkan. Se vad som är på gång.

Nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Ange bara din epostadress nedan!

Facebook