Rapporter & Artiklar

Fiskevårdsfakta

Fiskevårdsfakta – Utsättnings av fisk
Information om utsättning av fisk och mottagningskontroll för att upprätthålla en god fiskhälsa

Fiskevårdsfakta- Abborre
Information om fiskevård för abborre.

Fiskevårdsfakta – Gös
Information om fiskevård för gös

Fiskevårdsfakta – Öring
Information om fiskevård för öring

Fiska i Sverige

Ett informationsmaterial om övergripande fiskeregler på olika språk.

Äldre rapporter och informationsmaterial från förbundet
(Tidigare Fiskevårdsförbundet Mitt och Fiskevattenägarna Dalarna – Gävleborg)

Rapporter från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket

Rapporter från Sveriges LantbruksUniversitet (SLU)

Rapporter från övriga myndigheter, institutioner, branscher, föreningar och privatpersoner