Länkar

Fiskevårdsområdesföreningar

Andra fiskevattenägarförbund

Fiskevattenägarna Östra Svealand: www.fiskevatten.se
Skaraborgs fiskevattenägareförbund: www.skaraborgsfiske.se

Regionala myndigheter

Länsstyrelsen Dalarna: www.lansstyrelsen.se/dalarna
Länsstyrelsen Gävleborg: www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Rikstäckande myndigheter

Riksdagen: www.riksdagen.se
Regeringen: www.regeringen.se
Havs- och vattenmyndigheten: www.havochvatten.se
Jordbruksverket: www.jordbruksverket.se
Jordbruksverkets vattenbruksregister: Vattenbruksregistret
Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se
Lantmäteriet: www.lantmateriet.se
Vattenmyndigheterna: www.vattenmyndigheterna.se
Domstolarna: www.dom.se
SMHI: www.smhi.se
Svenskt vattenbruk: www.svensktvattenbruk.se

Fiskeorganisationer

Sportfiskarna: www.sportfiskarna.se
Yrkesfiskarna: www.yrkesfiskarna.se

Fiskeorganisationer i Norden

Norge:
Elvene runt Trondheimsfjorden: www.elvene.no
Grunneigar og Sjølaksefiskarlag: www.sjolaksefiske.no
Norske Lakseelver: www.lakseelver.no
Island:
Landssambands Veiðifélaga: www.angling.is/en  [eng]