Styrelsen

Funktionärer fr. o. m. (den digitala) stämman 2020-11-30

1. Vice ordförande
Fredrik Röjd (Färila fvof)

2. Ledamot (ekonomiansvarig)
Per Eriksson (Järvsö fvof)

3. Ledamot
Ulf Ljusteräng (Säter fvof)

4. Ledamot
Jan Lahenkorva

5. Ledamot
Anders Sundström (Mora-Våmhus fvof)

6. Ledamot
Mats Jönsås (Mora-Våmhus fvof)

7. Ledamot
Mika Pietilä (Borlänge Centrala fvof)

8. Ledamot
Dan Hallin (Gimmens fvof)

9. Ledamot
Gösta Grånäs (Gimmens fvof)

10. Suppleant
Maria Vestlund (Färnebofjärdens fvof)

11. Suppleant
Bengt Benjaminsson (Rämshyttans fvof)

Övriga Funktionärer

Adj. kassör (fakturor)
Extern resurs till styrelsen
Margaretha Andersson (Järvsö fvof)

Revisor, sammankallande
Erik Fallgren (Ore fvof)

Revisor
Thage Björk (Ore fvof)

Revisorsuppleant
Ove Wik (Säters fvof)

Valberedning
Vakant

Funktionärskontakt

℅ Fiskevårdsförbundet
Bondarv Hamregatan 8
820 40 JÄRVSÖ

Tel. 070-542 67 75 (allmän info)
E-post. info@fiskevardsforbundet.se

Tel. 070-628 23 53 (kontor)
E-post. kansli@fiskevardsforbundet.se

Tel. 070-212 78 28 (fakturafrågor)
E-post. faktura@fiskevardsforbundet.se