Så ägs fisket i Sverige

Fisket i Sverige är i allt väsentligt enskilt. Endast i fyra av de fem stora sjöarna (Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland) samt i havet förekommer allmänt fiske. Det allmänna fisket sammanfaller med allmänt vatten, vilket avgränsas i Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vatten. I de stora sjöarna, inklusive Mälaren, samt i havet har staten löst in delar av fisket. Detta är anledningen till att fiske med handredskap är fritt i dessa och på enskilda vattenområden.

I Sverige innebär ägande av vatten inte nödvändigt att också rätten till fiske ingår i samma ägande. Dessutom kan ägare av mark utan vattenkontakt ha fiskerätt i ett vatten. Hur denna konstruktion har tillkommit förklaras nedan. Det är inte helt enkelt att följa den ”röda tråden”, men nyckelordet stavas stamfastighet. Den är ursprunget till dagens fiskerättsliga ordning.

Samfällt fiske

Det enskilda fisket fördelas på två olika ägoslag, dels skiftat fiske och dels oskiftat fiske. Det oskiftade fisket ägs gemensamt inom skifteslag och byar, en kvarleva sedan urminnes tider. Från början ägdes all jord, mark och vatten gemensamt inom byarna. Med tiden skiftades först jordarna (åkrarna) ut till byinvånarna, sedan skogen. Kvar till idag blev fisket. Detta hade praktiska skäl då alla fastigheter i en by inte var strandfastigheter. Därför kan fastigheter långt från vattnen idag ha kvar en fiskerätt. Figuren nedanför visar den ursprungliga byn, kallad ”Byn”. I ”Byn” ägs fisket gemensamt och även fastigheten ”Byn 1:1” har fiskerätt i ”Fisksjön”, trots att den saknar strand mot sjön.

Även om fisket i ”Byn” ägs gemensamt så äger alla inte lika mycket. Varje delägare i ”Byn” har andelar som baseras på antal personer respektive fastighet en gång i tiden klarade av att försörja.

Denna ordning benämns olika beroende på var i landet man befinner sig, men vanligt är ”hemmanstal” och ”mantal”. I teorin ska ingen delägare nyttja större andel av fisket än den del han äger.

Om ”Byn” i framtiden avstyckas i nya fastigheter eller tomter sker detta från en ursprunglig stamfastighet. Nedan har ”Byn 5:1” styckat av fastigheterna ”Byn 5:2” och ”Byn 5:3”, medan ”Byn 2:1” har styckats eller kluvits i två delar och omfatta nu även ”Byn 2:2”. Fastigheterna ”Byn 5:2” och ”5:3” får inte per automatik fiskerätt för att de äger strand eller har avstyckats från en stamfastighet. Detta förhållande gäller även ”Byn 2:2”.

Istället kan ”Byn 5:1” – trots att den numera är en liten fastighet – äga all fiskerätt.

Vid avstyckningen av ”Byn 5:2” och ”Byn 5:3” kan också fiskerätten ha delats så att fastigheterna får andelar i ”Byn 5:1, alltså i byns gemensamma fiske i Fisksjön. Däremot kan de inte få ett eget område i Fisksjön, detsamma gäller för ”Byn 2:2”.

Skifta fiske

Någon eller några i en by kan begära att fisket ska skiftas så att alla som äger fiskerätt får ett eget vattenområde att fiska på. ”Byn 5:3” fick till exempel fiskerätt då fastigheten avstyckades från ”Byn 5:1”, medan ”Byn 5:2” blev utan. Stamfastigheten ”Byn 5:1” får  bedriva sitt fiske utanför fastigheten ”Byn 5:2”. På motsvarande sätt får ”Byn 1:1” fiska utanför fastigheten ”Byn 2:2”. Om ”Byn 2:2” inte fått fiskerätt, när ”Byn 2:1” klövs, så får också ”Byn 2:1” fiska utanför ”Byn 2:2, som saknar fiskerätt.

Skiftar man fisket så ska fiskerätten i det sjöområde man äger stå i proportion till de andelar som fastigheten har i byn. Därför kan fastigheten ”Byn 4:1” få ett större fiskevatten än området som ligger utanför fastigheten.

Argumentet gäller om fastigheten ”Byn 3:1” har större strandremsa än dess andelar i skifteslaget/”Byn”. ”Byn 4:1”, som har en större andel i fisket, får därmed också ett större vattenområde än den egna strandzonen.

Skiftat fiske

Om Fisksjön istället var uppdelad i två skifteslag, ”Berget” och ”Byn”, och ”Berget” endast ägde en fastighet, ”Berget 5:1”, medan ”Byn” (som tidigare) ägde flera fastigheter, ska ägandet av fisket delas mitt i sjön. Om ”Berget 5:1” styckar av fastigheter kan ägaren ge fastigheterna både enskilt och samfällt fiske. ”Berget 5:3” kan alltså få ett eget fiskeområde medan ”Berget 5:2” får dela fisket med ”Berget 5:1”. I skifteslaget ”Byn” är fisket fortfarande samfällt.

Fisket sammanfaller inte alltid med ägandet av vattnet utan någon annan kan äga fiskrätten i ett vatten som någon annan äger. Man måste alltså alltid skilja på ägande av det fysiska vattenområdet och rätten till fiske.