Om förbundet

Fiskevårdsförbundet bildades 2005 med namnet Fiskevårdsförbundet Mitt som senare blev Fiskevattenägarna Dalarna – Gävleborg. År 2019 ändrades namnet till Fiskevattenägarnas Riksförbund, med arbetsnamnet Fiskevårdsförbundet (FvF). Sedan 2019 är FvF en formell riksorganisation, men föreningar från andra län har även tidigare varit anslutna till förbundet. Vår grundfilosofi är att fiskerättsägare blir mer framgångsrika om vi gemensamt förvaltar våra fiskarter, fisket och andra frågor relaterade till vatten.

Medlemskap i FvF

Alla som stödjer förbundets syften kan bli medlemmar. Vår primära målgrupp är fiskevårdsområdesföreningar (fvof), andra (fiske-) föreningar, samfälligheter och kommuner samt enskilda fiskerättsägare som äger och förvaltar fiske och vatten. Men också företag och enskilda medlemmar, med eller utan ägande av fiske eller vatten, är välkomna som medlem. Läs mer under rubriken ”Bli medlem” .

Kontakta förbundet

℅ Fiskevårdsförbundet
Bondarv Hamregatan 8
82040 JÄRVSÖ

Tel. 070-628 23 53 (kansli)
E-post. kansli@fiskevardsforbundet.se