Bronsfisken

Bronsfisken är Fiskevårdsförbundets (FvF) vandringspris för den eller de som bidragit till att främja fiske- och biotopvårdande insatser eller på annat sätt medverkat till att ge vattnet mervärden. FvF vill med vandringspriset lyfta fram goda exempel och inspirera andra fiskerättägare.

Bronsfisken instiftades 2001 och har tilldelats både fiskevårdsområdesföreningar (fvof) och privatpersoner. Syftet med Bronsfisken är att uppmuntra och uppmärksamma fvof, andra sammanslutningar samt eldsjälar som ideellt och med stort engagemang arbetar med fiske- och biotopvårdande insatser, ett arbete som ofta utförs i det tysta till gagn för lokalsamhälle och bygdens företagande.

Bronsfisken har, till 2017, årligen (med undantag 2011) utdelats i samband med den så kallade Nobellunchen den 10 december (som alltid bestod av stekt strömming och potatismos). Vid arrangemanget medverkade alltid en inbjuden föreläsare inom ett aktuellt ämnesområde. Då deltagarnas bakgrund är mångskiftande var Nobellunchen också ett bra tillfälle för fiskerättsägare att knyta kontakter med politiker, företagare och representanter för forskningen.

Sedan 2018 har Bronsfisken i dess nuvarande form inte utdelats. En tidpunkt med oföreseende väderlek, svår tid för att boka föreläsare och en vilja att förnya konceptet har landat i att styrelsen kommer att flytta evenemanget till en annan tidpunkt. Evenemanget kommer i fortsättningen att mer fokusera på erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna, studiebesök till inspirerande fiske- och biotopprojekt, temaföreläsare och diskussion med styrelsen om vilka (framtids-) frågor medlemmarna vill prioritera.

Nominering av Bronsfisken

Har du/fvof förslag på någon fvof eller person som lever upp till kriterierna för vandringspriset? Skicka i så fall ett mejl till kansliet! (kansli@fiskevardsforbundet.se, skriv “Bronsfisken” som ämne). Uppge namn på fvof eller person/personer samt en kort motivering varför de eller hen förtjänar Bronsfisken.

Vinnare av Bronsfisken

2017 Grangärde fvof, för sitt restaurangarbete och att framgångsrikt drivit föreningens frågor i domstol gentemot områdets kraftintressenter.
2016 Nordanstigs kommun, för sitt beslut att göra kommunen till Sveriges första vandringsfria kommun.
2015 Nedre Gavleåns fvof, för sitt arbete med att skapa fria vandringsvägar i stadsnära kulturmiljö.
2014 Färila fvof, för sitt arbete med fiskevård och hur fiskevården ska finansieras.
2013 Rämshyttans och Väsmans fvof, för sitt fiskevårdsarbete respektive arbetet med att ha populariserat fisket och fiskevården.
2012 Benny Bohlin, för sitt arbete för fisket, fiskevården och fvof:arna i regionen och i riket som helhet.
2011 Ingen nominering
2010 Gimmens fvof, för deras arbete med att restaurera och återskapa flodkräftsbestånd i sjön Gimmen.
2009 Hinsen-Logärdens fvof, för deras arbete med att tillgängliggöra fisket för rörelsehindrade.
2008
2007
Ulvsta och Åmots fvof, för sitt arbete med att ajourföra fiskerättsförteckningen respektive för sitt arbete med att utveckla fisket som en landsbygdsnäring.
2006 Storsjöns fvof, bland annat för deras arbete med ungdomar.
2005 Barkensjöarnas fvof, för deras arbete med kräftor och kräftfiske.
2004 Ore fvof, för deras arbete med fiskvägar och undanröjande av vandringshinder.
2003 Ljusdals fvof, för deras arbete med restaurering av vattendrag.
2002 Nedre Testeboåns fvof, för deras långsiktiga arbete med fvof:s förvaltning och skötsel.
2001 Ingegerd Lindfors, för sitt arbete med att aktivera kvinnor i föreningar och sitt förtjänstfulla arbete som EU-samordnare.