Remisser & skrivelser

En viktig del i förbundets fiske- och biotoparbete är att inkomma med yttranden på remisser, skriva hemställan och skicka skrivelser till myndigheter, regioner och kommuner.

År 2020


År 2018


År 2017


År 2016


År 2015


År 2014


År 2013


År 2012


År 2011


År 2009