Hemsida & support

En hemsida är närmast en självklarhet för fvof och andra föreningar som vill bidra till en ökad fiskeupplevelse samt tillhandahålla fiskekort och andra tjänster. En brokig skara av hemsidor har tillkommit som svar på efterfrågan. Fiskevårdsförbundets erfarenhet är att ett oroande antal hemsidor tyvärr ”svalnat” en tid efter lanseringen. Orsaken är inte sällan att ansvar för uppdateringar och underhåll vilat på en person. Ett förhållande som gör hemsidan sårbar och på sikt kontraproduktiv när priser, fiskeregler och övrig information inte går att lita på.

FvF har i samarbete med Anders Olofsson Media tagit fram ett hemsidekoncept som, utifrån föreningarnas önskemål och förutsättningar, optimerar en ändamålsenlig, lättanvänd och robust hemsida. Grundkoncept och layout motsvarar FvF:s hemsida. Bland funktionerna ingår bland annat ett uppdaterat nyhetsflöde, lösenordskyddad inloggning (exempelvis för styrelsen) och direktlänkade flikar från FvF:s hemsida. Konceptet omfattar också koppling till digital fiskekortsförsäljning (iFiske eller Fiskekort.se), grundläggande utbildning om hur hemsidan ska underhållas (på avtalad plats) samt ett år av serviceunderhåll och support.

Vad gäller utbildning är syftet att flera av föreningens medlemmar ska klara av att lägga upp information, ändra eller radera tidigare inlägg, uppdatera länkar etc. Underhåll (uppdateringar av plug-in etc) och strukturella ändringar av hemsidan är ”överkurs” och ingår (normalt) inte i grundutbildningen. Efter första året kan föreningen abonnera på en tjänst som sköter underhåll av hemsidans tekniska funktioner, med eller utan support. Kontakta Anders Olofsson för mer information och prisuppgifter. Uppge att du/fvof är medlem i Fiskevårdsförbundet.

Ja! Vi vill ha en hemsida!