Fiskekort

Möjligheten att erbjuda potentiella fiskare att köpa fiskekort digitalt (via nätet) är idag närmast ett måste. En digital fiskekortsförsäljning utgör ett bra komplement till den traditionella (analoga) kortförsäljningen som fiskeombud handhar. Den digitala kortförsäljningen sker på jämställda villkor – teknisk support, tillgänglighet och kortavgifter är densamma för liten som för stor förening. Då leverantörerna av digitala fiskekort förmedlar tjänsten via egna hemsidor krävs ingen (data-) utrustning för föreningen. Det enda föreningen behöver göra är att redovisa regler och pris för fiskekort samt kortfattat informera om föreningens vatten och fiskets förutsättningar (och helst också några ord om föreningen).

Om föreningen har en hemsida kan försäljningen av digitala fiskekort öka ytterligare, då besökarna enkelt får tillgång till leverantörens hemsida (genom att klicka på en ikon). En egen hemsida har förstås många andra fördelar än att sälja fiskekort (och förmedla adresser till lokala fiskeombud). För att underlätta för föreningar att få tillgång till en ändamålsenlig och robust hemsida har FvF ett avtal med företaget Anders Olofsson Media. Förutom erbjudandet om hemsida ingår också utbildning och service. Med andra ord ett tryggt alternativ i ”mediebruset” som garanterar funktion och uppdateringar även efter hemsideleverans. Läs mer om medlemsförmånen här.

Leverantörer av digitala fiskekort

Den digitala fiskekortförsäljningen domineras av två leverantörer, företaget iFiske och föreningen Fiskekort.se. Den senare ägs och drivs av Sportfiskarna. FvF har avtal med båda.

iFiske

iFiske debiterar en fast avgift på 4 kr samt 9 % provision per sålt fiskekort. Ingen fast årlig avgift utgår.

Om en fvof till exempel säljer 500 fiskekort á 100 kr/styck är bruttoinkomsten 50 000 kr. Till iFiske avgår dels avgiften på 4 kr (2 000 kr) och dels provisionen på 9 % (4 500 kr), totalt 6 500 kr. Kvar till föreningen blir 43 500 kr. I detta exempel är den totala, procentuella avgiften för fiskekortförsäljningen 13 % (högre fiskekortspriser ger sammantaget en lägre procentsats än låga fiskekortspriser). En procentsats på 13 % ligger i paritet med eller strax över vad föreningar brukar betala fiskeombud som säljer analoga fiskekort.

En rättvisande ekonomisk kalkyl ska också inkludera föreningens minskade tryckkostnader för fiskekort liksom tidsbesparande och kommunikativa värden av bland annat försäljningsstatistik, fångststatistik, möjligheten att kontakta fiskekortsköpare, stöd för “alla” betalningssätt, app för kortköp och fisketillsyn, snabbt genomslag vid förändring av fiskeregler och ändrade förutsättningar samt kontinuerlig bevakning och implementering av tekniska hjälpmedel.

Fiskekort.se

Sportfiskarnas Fiskekort.se tar ut en fast årlig avgift på 995 kr samt en provision på 10 %.

Under 2020 kommer Sportfiskarna sjösätta en ny plattform och omarbeta anslutande ”paket”. Om den fasta avgiften blir kvar är oklart. I den nya plattformen kan betalningar ske via betalkorten VISA och Mastercard samt Swish. I Fiskekort.se skapar köparen ett användarkonto, en funktion likvärdig med en app, där uppgifter om fiskekort, fångstrapporter mm ska finnas att tillgå.

Analoga fiskekort

Förbundet har avtal med Henningsons tryckeri för att trycka fiskekort, fiskerättsbevis och blankett för uttag av kontrollavgift vid förseelse mot fiskeregler. Fiskekort/-bevis är utformade för att fvof ska kunna ta ut kontrollavgift. Detta sker genom att köparen signerar på fiskekortet/-beviset att denna tagit del av rådande bestämmelser. Vid förseelse använd en särskild blankett, se nedan.

Fiskekorten/-bevisen säljs i block om 25 st med måtten 130 × 70 mm och består av ett självkopierande original i tunt (60 g) papper samt en kopia i tjockare papper (173 g). Kopian går att riva av längs en perforerad sida. Kopiorna på fiskekorten är försedda med gul överkant och fiskerättsbevisen med en blå överkant. På fiskekorten/-bevisen trycks löpnummer. Fiskekorten/-bevisen ser ut enligt nedan.

Priser analoga fiskekort

Priset inkl 25 % moms.

Antal blockKortPris
4010005500
8020007300
12030009150
160400011000
200500013000
240600014700
280700016520
320800018280
360900020160
4001000021875

Blankett för uttag av kontrollavgift vid förseelse mot fiskeregler består av ett block med om 40 st set i storleken 210 × 148 mm. Varje set består av ett vitt självkopierande papper med en gul kopia som är perforerad för avrivning. Papperskvaliteten är 60 g. Blocken är häftade med omslag som kan vikas in mellan varje pappersdel så att skriften inte färgar av på nästa papper. Utseendet på kontrollavgiften framgår av nedanstående bild.

En motsvarande blankettdel av kontrollavgiften behålls av fvof.

Priser: block för uttag av kontrollavgift

Antal blockAntal ExPris per block
10 à 40 set400512 kr = 5120 kr
20 à 40 set800304 kr = 6 080 kr
30 à 40 set1200235 kr = 7 050 kr
40 à 40 set1600200 kr = 8 000 kr
50 à 40 set2000179 kr = 8 950 kr

Priset inkl 25 % moms.

För priser på andra kvantiteter av fiskekort och block för uttag av kontrollavgift, kontakta Henningsons tryckeri. Frakt tillkommer. Beställning via e-post: info@henningsons.se, eller telefon till Robert Bergh (0243-840 85). Uppge referensnummer: 108 183 vid beställning.