Välkommen till Fiskevårdsförbundet

- vi ger vattnet mervärde

Fiskevårdsförbundet (FvF) är en riksorganisation (Fiskevattenägarnas Riksförbund) för fiskevårdsområdesföreningar (fvof), andra (fiske-) föreningar, organisationer, samfälligheter och kommuner samt enskilda fiskerättsägare som äger och förvaltar fiske och vatten. Välkomna som medlemmar är också företag och enskilda medlemmar, med eller utan ägande av fiske eller vatten.

FvF arbetar för att stärka fvof och fiskevattenägarnas gemensamma intressen – att höja näringens status. Fvof är ett bra instrument för att organisera enskilda fiskerättsägare i syfte att trygga en ändamålsenligt förvaltning. Ett arbete som föreningen bedriver genom att bevaka näringspolitiska och juridiska frågor kring fiske, informera och utbilda om fiskevård samt andra åtgärder som behövs för att hjälpa medlemmarna att bedriva en funktionell förvaltning av fiske- och vattenvården.

FÖRBUNDSSTÄMMA!     FÖRBUNDSSTÄMMA!     FÖRBUNDSSTÄMMA!

Styrelsen kallar medlemmar i FvF till 2020-års förbundsstämma måndag 30 november kl. 19:00. Stämman blir digital (Teams). Om du inte redan fått en kallelse anmäler du dig till info@fiskevardsförbundet.se. Uppge namn, förening (fvof) och mejl-adress. Vi mejlar handlingar och senast två dagar innan stämman också en länk till Teams-mötet. Du behöver inte ladda ner någon app/program till datorn, klicka bara på länken du fått och du är med på mötet!

VÄLKOMMEN till föreningsstämman önskar styrelsen för FvF!

Bli medlem

Det finns många anledningar och fördelar med att bli medlem i FvF. Läs mer om vår verksamhet.

Kurser och evenemang

Utbildningar, föreläsningar, studiebesök med mer av FvF eller i samverkan. Se vad som är på gång.

Nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Ange bara din epostadress nedan!

Facebook