105 ton Östersjölax har sålts olagligt till Frankrike

Ett företag i Karlskrona har sålt över 105 ton Östersjölax till Frankrike, meddelar Livsmedelsverket i ett pressmeddelande. Karlskrona kommun har polisanmält företaget. Lax från Östersjön har så höga halter av miljögifter att de inte får säljas till andra EU-länder än Finland och Lettland.

 
Sverige, Finland och Lettland har ett undantag från EU-reglerna som innebär att den feta laxen får säljas inom de länderna. En förutsättning för undantaget är att konsumenterna i Sverige får information om hur ofta de kan äta fisken. Till exempel ska barn samt kvinnor i fertil ålder inte äta fet Östersjöfisk oftare än två till tre gånger per år.

Det är många myndigheter som arbetar med att kontrollera att reglerna kring undantaget följs. I det här fallet kontaktade Livsmedelsverket Karlskrona kommun efter att ha fått ett tips från Havs- och vattenmyndigheten. Karlskrona kommun undersökte fallet, säkrade bevis och har åtalsanmält företaget.

Livsmedelsverket skickade den 1 mars ut ett varningsmeddelande inom EU – ett så kallat RASFF (Rapid Alert System Food and Feed).

Läs mer
Om undantaget från dioxingränsvärdet på Livsmedelsverkets webbplats

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »