165 ton regnbåge kan ha rymt i Siljan

Dalarnas tidningar, dt.se, skriver på sin hemsida att 70 000 regnbågar kan ha rymt ur en av Slotts lax odlingskassar i Mora. detta efter att en båt som skulle användas vid utfodring av fisken, på grund av snöstorm och dålig sikt kört in i kassen och rivit upp ett hål i denna.

Mikael Melin, som är fiskhandläggare vid Länsstyrelsen i Dalarna säger till Dalarnas tidningar att fiskodlingen har skyldighet att anmäla incidenter till länsstyrelsen och det har man gjort. I den trasiga kassen fanns det 165 ton regnbågslax i kassen, totalt omkring 70 000 fiskar, och man befarar att merparten av dem rymt.

– Varje dag har odlingen fiskat upp 400 fiskar, vilket tyder på att en stor andel av fiskarna i kassen rymt. Att sätta ut nät kring kassen är en av de skärpta krav vi ställer på fiskodlingar, men olyckan kommer ändå att få konsekvenser för fisken i framför allt Siljan, säger Mikael Melin till Dalarnas tidningar.

Länsstyrelsen i Dalarna är nu orolig för att de förrymda regnbågarna kan orsaka problem, inte minst för den skyddsvärda siljansöringen. Inte minst är man orolig för att siljansöringen ska få konkurrens om födan och utöva predation på yngel av siljansöring. Mikael Melin menar dock att de förrymda regnbågarna kan få problem i det fria.

– Fiskarna från odlingen kommer att få det tufft i det fria. De är vana att äta vid bestämda tider och ha sina kompisar omkring sig. Många kommer inte att överleva, säger Mikael Melin till Dalarnas tidningar.

Eftersom området som regnbågarna kan sprida sig i är stort så uppmanar länsstyrelsen nu fiskevårdsområdesföreningarna i området att förbereda sig på ett ökat fisketryck.

– Jag uppmanar berörda fiskevårdsområden att förbereda sig med fiskekort, säger Mikael Melin till Dalarnas tidningar.

Mikael Melin tror dock inte att det nu skedda utsläppet av regnbåge kommer att påverka siljansöringen långsiktigt sett. Om cirka ett år tror han att påverkan i vattensystemet på grund av utsläppet kommer att vara borta.

– Det sker ständigt utsläpp av fisk från dem. Vi vill minimera utsläppen i Siljan och odlingarna följder de skärpta kraven vi ställt på dem. Detta är inget hot på längre sikt för Siljansöringen, säger Mikael Melin till Dalarnas tidningar.  .

Patrik Slott som är vd för Slotts Lax AB säger till Dalarnas tidningar att det är en olyckshändelse och att det är tråkigt det som skett.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »