2015 års laxkvot för Östersjön är klar

Havs- och vattenmyndigheten meddelar att man nu har beslutat om ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område, gällande kustfiske efter lax i Östersjön.

Fångstbegränsningar
Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att fördela den för svenskt kustfiske med fasta redskap tillgängliga laxkvoten under år 2015 enligt följande:

  • I delområde 31 (Bottenviken) får 18 000 laxar fångas. Av dessa får högst 12 000 vara vilda laxar.
  • I delområde 30 får 7 500 laxar fångas.
  • I delområde 22 – 29 får 350 laxar fångas.
  • 1 020 laxar fördelas inte utan reserveras för bifångster i andra redskap och för att täcka upp eventuellt överfiske av kvoten eller mellan områdena.

Anmälningar och rapporter
Havs- och vattenmyndigheten har även beslutat om ett förtydligande i förhandsanmälan om landning av lax, yrkesmässigt fångad med fasta redskap. Vid anmälan ska landningspositionen anges med två decimalers noggrannhet.

Gäller från och med 27 maj
Den nya föreskriften, HVMFS 2015:9, träder i kraft den 27 maj 2015 och du hittar den i sin helhet på webbsidan Nya föreskrifter 2015.

Läs mer
Karta över delområden

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »