Älvräddarna polisanmäler Gävle Kraftvärme AB

Älvräddarnas Samorganisation har polisanmält Gävle Kraftvärme AB för miljöbrott i Gavleån vid Strömdalens kraftverk. Man menar i polisanmälan att Gävle Kraftvärme AB inte har uppfyllt de krav som ställs på verksamheten i Strömdalens kraftverk då det saknas en ålyngelledare. Denna ska finnas på plats för att säkerställa ålens vidare vandring till Storsjön.

Ålen är akut utrotningshotad och villkoret om ålyngelledare har inte följts på minst 20 år, skriver Älvräddarna i ett pressmeddelande.

– Miljöbrott kan leda till böter eller fängelse i högst två år säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

Vattenkraftverk har ett antal villkor från vattendomar och lagstiftning att uppfylla för att de ska få bedriva sin verksamhet..

– Vi ser det som mycket allvarligt att Gävle Kraftvärme AB inte följer de villkor som är grundvalen för tillåtligheten i deras verksamhet vid Strömdalens kraftverk säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

En av de viktigaste orsakerna till ålens akut hotade ställning är de vandringshinder som dammarna utgör. Ålen måste ha möjlighet att komma upp till Storsjön som är ett uppväxtområde för arten och villkorsbrottet innebär att generationer av ål inte har haft chans att växa till sig för att sedan ta sig till Sargassohavet för fortplantning, skriver Älvräddarna.

Ålyngelledare är en skyddsåtgärd som tillkommit just för att överbrygga dessa vandringshinder och deras påverkan på artens status. Därför ser Älvräddarna på eventuella överträdelserna av villkoren för Strömdalen som mycket alarmerande.

– ­ Det är svårt att se några ursäkter för dessa överträdelser, och att de sker betyder att Gävle Kraftvärme AB under lång tid inte tagit sitt miljöansvar på allvar, menar Christer Borg.

Älvräddarna är väl medvetna om det projekt som pågår för att åtgärda hela Gavleåns vandringsproblem för fisk och förutsätter att lösningar presenteras även för Strömdalens kraftverk. Men att brottet pågått så länge och dessutom kraftigt minskar möjligheterna för en utrotningshotad art gör att en polisanmälan är viktig, inte minst för att lyfta frågan om vattenkraftsbranschens ansvar för dessa arter, skriver man i pressmeddelandet.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »