Ändrad fisketillsynsutbildning i Gävleborg

Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutade den 10 april att man skulle ändra i rutinerna vid utbildning av fisketillsynsmän. Man kommer från och med nu att kräva att de som går utbildning till fisketillsynsman skall avlägga ett slutprov hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, menar i en skrivelse, som gått bl.a. till Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg, att syftet med att man nu mer kommer att avkräva de som går en fisketillsynskurs ett slutprov att detta är ett sätt att säkerställa kvaliteten på fisketillsynen i länet.

Det som fisketillsynmännen nu kommer att få göra, är att förutom den vanliga kursen, som de går, även skall ha en kortare repetitionsutbildning hos länsstyrelsen, samt att man hos länsstyrelsen skall avlägga ett slutprov. Därefter kommer Länsstyrelsen att utfärda bevis på genomgången utbildning.

Provtillfällen
Länsstyrelsen i Gävleborg kommer att hålla två olika tillfällen för att avlägga prov under 2012. Den 9 maj klockan 18.30 – 21.30 kommer första tillfället att hållas av Erica Holmqvist. Anmälan är senast den 4 maj. Det andra tillfället är preliminärt satt till den 5 september klockan 18.30 – 21.30. Provtillfället kommer att hållas av Länsstyrelsens länsfiskekonsulent Karl Gullberg och anmälningar ska göras senast den 27 augusti. Anmälningarna skall göras till Länsstyrelsen i Gävleborg till respektive person som håller i provtillfället:

Erica Holmqvist
E-post: erica.holmqvist@lansstyrelsen.se

Karl Gullberg
E-post: karl.gullberg@lansstyrelsen.se

Läs mer
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns informationsbrev om ändrad rutin vid fisketillsynsutbildning.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »