Både plus och minus till havs- och vattenmiljöarbetet i budgetpropositionen

Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.
Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Regeringens budgetförslag gällande resurser till havs- och vattenmiljöarbetet innehåller både satsningar och neddragningar inför kommande verksamhetsår, skriver Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande. Landets fiskerikontroll förstärks, medan pengar till insatser för bättre havs- och vattenmiljö förändras, från 738 miljoner kronor under innevarande år till 503 miljoner kronor under 2013.

Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger kommenterar nu förslaget.

– Vi hade hoppats på att få behålla dagens nivå, men vi har känt till att denna förändring var på gång eftersom de senaste årens högre anslagsnivå varit en tillfällig förstärkning. Naturligtvis får den nya anslagsnivån konsekvenser för arbetet med havs- och vattenmiljön, säger Björn Risinger.

– Det är i dag för tidigt att säga exakt vilka dessa är. Vi måste först skapa oss en helhetsbild av de olika miljösatsningar som presenteras i budgeten. Vi kommer i dialog med länsstyrelser och andra berörda försäkra oss om att anslaget används där det får så stor miljönytta som möjligt, fortsätter Björn Risinger.

Samtidigt kommer en förstärkning på tio miljoner kronor till fiskerikontrollverksamhet. En effektivare fiskerikontroll ökar förutsättningarna för en biologisk återhämtning av utsatta fiskbestånd, vilket i framtiden kan komma att stärka bland annat det kustnära fisket. På detta sätt stärks också skyddet av den biologiska mångfalden och framtidens fiske.

I budgeten föreslår regeringen också att resurserna för den marina miljöövervakningen permanentas på 2012 års nivå.

– Jag välkomnar naturligtvis beskeden om resurserna till fiskerikontroll och miljöövervakningen, säger Björn Risinger.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »