Beslag av ålryssjor i Södermanland

Beslag av ålryssjor. Foto: Kustbevakningen
Beslag av ålryssjor. Foto: Kustbevakningen

Förra veckan tog Kustbevakningen 29 ålryssjor i beslag. Redskapen var utlagda på otillåten plats. Fisket av ål, som är en skyddad och utrotningshotad art, är hårt reglerat.
Under patrull hittade ett av Kustbevakningens fartyg 29 ålryssjor som lagts på otillåten plats. Efter beslut av Polisen i Södermanlands län, tog Kustbevakningen fiskeredskapen i beslag. I ryssjorna fanns 60 ålar, som släpptes ut direkt på platsen.
Av de arter som omfattas av artskydd, är ålen den som Kustbevakningen oftast kommer i kontakt med i den dagliga verksamheten.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »