Björn Flinth ny förbundsordförande

Björn Flinth.
Björn Flinth.

Björn Flinth, ordföranden för Väsmans fvof i Ludvika, har valts till ny ordförande för Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg. Han bedömer att förbundet är en självklar samarbetsform för fiskevårdsområdesföreningarna och fiskevattenägarna och att det ska gå att utveckla medlemsförmånerna ytterligare. Den viktigaste ffrågan är medlemsrekryteringen.

Björn Flinth fyller 66 år i juni  och är ordförande för Väsmans fvof, men har även en hel del andra engagemang.

– Jag är bland annat ordförande i kyrkofullmäktige och som nybliven pensionär även engagerad i PRO. Dessutom driver jag ett grannsamverkansprojekt mot brand och hjärtstopp   i Civilförsvarsförbundets regi, säger Björn.

Innan Björn gick i pension i juni förra året arbetade han som säkerhetschef vid ABB i Ludvika.

– Jag arbetade vid ABB i 24 år, men började min karriär som bonde utanför Stockholm 1966, berättar han.

De personliga egenskaper som han tror kommer till nytta för fiskevattenägarförbundet är organisationsförmågan och att få saker och ting gjorda. Den viktigaste frågan för förbundet är enligt Björn medlemsrekryteringen. Det gäller att skapar en medlemsnytta för  medlemmarna i form av utbildningar, information, med mera.

– Stämman slog fast att medlemsrekryteringen är en av de viktigaste frågorna, och jag instämmer helt. Fiskevårdsområdena i regionen måste samarbeta. Det är genom samarbete som vi kan hjälpas åt att lyfta varandra, effektivisera och samordna våra gemensamma frågor, säger Björn.

Han menar vidare att det är genom förbundet som man har den självklara samarbetsplattformen.

– Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg är består av funktionärer från fiskevårdsområdesföreningarna och samfälligheter. Vi är alltså mycket lokalt förankrade och ingen avlägsen organisation som försöker pungslå föreningarna på pengar. Alla pengar som kommer in ska gynna fiskevårdsområdesföreningarna och deras delägare i regionen.

Ett exempel är de försäkringar som ingår i medlemskapet och som täcker föreningen och dess funktionärer.

– Detta är en av de viktigaste förmånerna man kan få över huvud taget, menar Björn, då det ger en trygghet för de som sköter föreningarna. Men under det kommande året ska vi utveckla medlemsnyttan ytterligare. Vi har flera projekt på gång som vi hoppas kunna ro i land under året.

Mer än så kan Björn inte gå in på de olika projekten, men han säger att den som följer förbundets hemsida kommer att få mer information så fort det blir aktuellt.

Hur kommer arbetet att förändras med dig som ordförande?

– Den stora skillnaden sker internt i förbundsstyrelsen, svarar Björn Flinth. Jag kommer att ställa större krav på att styrelseledamöterna bidrar till föreningens löpande arbete och de kommer att få uppdrag att utföra mellan styrelsemötena. Detta hoppas jag i sin tur inom kort märks även utanför styrelsen i form av medlemsnytta.

Björn har annars erfarenhet av att arbetet oftast koncentreras till en eller ett fåtal personer i styrelserna.

– Jag har varit i så många föreningar där allt arbete har skötts av ordföranden, varpå den stackaren blir utsliten. Om man istället kan fördela arbetet inom styrelsen så behöver ingen slita ut sig, men man får så mycket mer gjort. Det är en förutsättning för en stabil och framåttänkande styrelse

Förhoppningsvis märker medlemmarna detta genom att förbundet blir mer aktivt utåt.

– Vi har dessutom fått in journalisten Dan Törnström som sekreterare i styrelsen. Med hans kunskaper hoppas jag att vi nu kan bli bättre på kommunikation och information.

Men även flera gamla styrelseledamöter är kvar i styrelsen.

– Det är en styrka. Det skapar stabilitet när kunskap och erfarenhet som byggts upp genom åren blir kvar i förbundet, säger konstaterar Flinth.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »