Bli medlem – förmånligt erbjudande för nya medlemmar

Blimedlem2014c_506

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg är ett förbund för och av fiskevårdsområdesföreningarna och samfälligheterna själva. Vi som driver förbundet är själva aktiva i olika föreningar och vårt mål är att samordna våra gemensamma intressen så att vi kan hjälpa och lyfta varandra.

De flesta fiskevårdsområdesföreningar från Mälardalen och norrut består av många små och medelstora fiskerättshavare/medlemmar. Det är sällsynt med stora enskilda ägare och där det finns sådana så är det oftast skogsbolag eller kommuner. Vi i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg är själva engagerade i sådana samfällighets- och fiskevårdsområdesföreningar och vi kan således de frågeställningar och problem som man i dessa föreningar står inför. Vi har därför tagit fram ett antal tjänster som hjälper oss i vår skötsel av fisket och föreningarna och vi arbetar aktivt med att ta fram fler. Till de förmåner som våra medlemmar redan idag får ta del av är:

– Rättsskydd och ansvarsförsäkring för föreningen.
– Olycksfallsförsäkring för era funktionärer och fisketillsynsmän.
– Förmånliga priser på digitala fiskekort via Fiskekort.se.
– Förmånliga priser på ”vanliga” fiskekort via våra avtal med tryckeri som har våra mallar för fiskekort och fiskerättsbevis.
– Delta i de utbildningar kring fisketillsyn och fiskevård m.m. som förbundet anordnar.

Bara genom de försäkringar som ingår i medlemskapet i förbundet så kan de flesta fiskevårdsområdesföreningar spara in kostnaden för medlemsavgiften. Om man dessutom nyttjar övriga förmåner så är den med stor säkerhet insparad.

Men det är inte bara direkta förmåner man får som medlem i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg, utan förbundet driver även en aktiv näringspolitisk bevakning. Detta görs inte minst genom att svara på remisser till riksdagen och olika myndigheter. Vi bedriver även, då vi anser det nödvändigt, lobbying för att påvisa för beslutsfattare vilka behov som finns för fisket, fiskevården, landsbygden och våra medlemsföreningar.

Så som ni ser så kommer ett medlemskap i förbundet med all säkerhet att gynna er och i sin tur era medlemmar. Eftersom vi som driver förbundet själva är aktiva i regionens fiskevårdsområden ser vi er gärna som medlemmar så vi gemensamt kan hjälpas åt att driva våra frågor. Därför beslutade stämman år 2014 att alla som inte är medlemmar får prova på medlemskap i förbundet under det första året för 1000 kr. Erbjudandet gäller nu under återstoden av 2014 och hela 2015. I detta ingår alla förmåner som övriga medlemmar har.

Bli medlem
För att bli medlem, betala in medlemsavgiften på förbundets bankgiro 5817-1174. Glöm inte att ange avsändande förening. Skicka även ett e-postmeddelande till förbundets kansli på kansli(a )fiskevattenagarna.se,  och meddela att ni betalat in avgiften, så registrerar vi era kontaktuppgifter.

Läs mer om medlemskap här.

Frågor
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta förbundets ordförande Bengt Benjaminsson på telefon: 070-6190879 eller e-post: bengt.benjaminsson( a)telia.com.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »