Dags att köpa block med kontrollavgifter?

Vid förbundsstämman beslutades att förbundet skulle samordna inköp av block med kontrollavgifter till de fiskevårdsområden som var intresserade av detta. Blocken är självkopierande så att det upprättas både orginal och kopia på en gång och de är smidiga för fisketillsynsmännen att ha med sig vid fisketillsyn.

Blocken som är till för att användas i fält för att fisketillsynsmännen snabbt ska kunna utfärda kontrollavgifter till de som bryter mot era regler är utformade enligt:

Format: A5
Färg: Svartvit
Papper original: 60 g självkopierande vit
Papper kopia: 60 g självkopierande vit
Övrigt: 40 set/block, med omslag

Är ni intresserade? Skicka ett mail till förbundets kansli så kan vi förmedla kontakt med levererande trycker:

kansli( a)fiskevattenagarna.se

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »