Dags att söka fiskevårdsbidrag!

Det är nu dags att söka fiskevårdsmedel från Havs- och vattenmyndigheten för lokala fiskevårdsprojekt. Ansökan skall vara inne hos länsstyrelsen senast det 30 november så, så det börjar bli bråttom!

Stöden söks genom länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas och stöd kan sökas för:

  • Bildande eller ombildande av fiskevårdsområde.
  • Fisketillsyn.
  • Utsättning av fisk.
  • Insatser för att bevara hotade fiskarter- och stammar, biotopvård och annat främjande av den biologiska mångfalden.

Bidraget lämnas vanligtvis som ett stöd om 50 % av de godkända kostnaderna. Högre stöd kan i undantagsfall beviljas och då framförallt för att värna hotade arter eller om det gäller fiskevårdsinsatser i vatten med fritt handredskapsfiske.

I prioriteringen finns att åtgärder av bestående karaktär skall prioriteras.

För att läsa mer och även ladda ner ansökningsblanketten, så besök Havs- och vattenmyndighetens hemsida här.

 

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »