Debatt: Felaktig dom om kontrollavgifter riskerar spridas med nytt informationsmaterial

Umgranseledomen är felaktig och nu riskerar fiskevårdsområdesföreningarna att ta den som rättesnöre när de inför och använder sig av kontrollavgifter. Detta eftersom Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges fiskevattenägareförbund gett ut ett informationsmaterial som tar upp domen som ett exempel på vad som gäller, det skriver Dan Westerberg, jurist och Ronnie Hermansson, Länsfiskekonsulent i en debattartikel.

År 2013 meddelade Lycksele tingsrätt dom i ett uppmärksammat tjuvfiskefall, det s.k. Umgranselefallet. Domen innebar i korthet att en person dömdes för fiskebrott till dagsböter efter att ha tagit upp 14 regnbågar istället för tillåtna 10. Domen överklagades till Hovrätten för övre Norrland som inte beviljade prövningstillstånd. Avslaget överklagades aldrig till Högsta Domstolen varför domen vann laga kraft.

Vi menar att domen är felaktig och den fiskande skulle istället ha ålagts att betala kontrollavgift enligt lagen om fiskevårdsområden. Nu hade det väl inte gjort så mycket om domen fått sjunka in i glömskan, böter eller kontrollavgift kan tyckas vara en smaksak, om det inte varit för att Sveriges fiskevattenägareförbund tar upp domen som prejudicerande i sitt nya informationsmaterial ”Att införa kontrollavgift Så går det till!”. På flera ställen i materialet tas den upp som vägledande för gränsdragningen mellan brott mot fiskelagen och möjligheten att ta ut kontrollavgift. Att Havs- och vattenmyndigheten står bakom materialet ger dessutom felaktigheterna statlig tyngd.

I Umgranselefallet hade den fiskande köpt ett dagkort som medgav fiske inom fiskevårdsområdet (FVOF). De begränsningar som fanns på detta kort var att man inte fick fånga fler än 10 regnbågar, men personen i fråga fångade 14 stycken. Fisketillsynsmannen valde att polisanmäla överträdelsen istället för att ta upp kontrollavgift eftersom han menade att fiskekortet ej längre gällde eftersom det redan fångats tio fiskar. Överträdelsen blev därför istället lagbrottet olovligt fiske enligt Fiskelagen.

Den felaktighet som begåtts är att man från åklagare och tingsrätt aldrig verkar att ha tittat i lagen om fiskevårdområden. Om man gjort det skulle man ha sett att maxantalet fisk som får fångas är en bestämmelse som föreningen beslutar om och det finns ingen lagstiftning som reglerar detta.

För det andra kan knappast fiskekortet upphöra att gälla bara för att den fiskande tagit tio regnbågar. Det enda som upphört att gälla var dennes rätt att ta fler regnbågar. Den fiskande kunde med gott samvete ha fortsatt att fiska annan fisk som inte begränsades av FVOF:s fångstrestriktioner och t.o.m. bedrivit catch and release-fiske på de fiskar som omfattades av fångstbegränsningen (förutsatt att denna typ av fiske var tillåtet i sig).

Mot bakgrund av detta så menar vi att den fiskande hade ett giltigt fiskekort, men att denne brutit mot de regler föreningen satt upp och därmed skulle påförts kontrollavgift från föreningen och inte dagsböter av domstol.

Konsekvenserna av att se Umgranseledomen som prejudicerande är att så fort någon bryter mot en FVOF:s regler vad gäller antal fiskar som tas upp så kan man betrakta fiskekortet som ogiltigt. Påståendet framstår vid närmare eftertanke som orimligt och som exempel på orimligheten kan man ta ett årskort där man har fångstbegränsningar. Är det ogiltigt varje dag man tagit sin fångstranson? Kan det också dras in? Uppenbarligen är dessa konsekvenser inte i linje med vad lagstiftaren tänkte när man införde möjlighet för FVOF att utkräva kontrollavgifter.

För att få bort det här olyckliga prejudikatet borde en resningsansökan göras till Högsta domstolen. Om den dömde fiskaren inte vill göra detta borde åklagaren själv göra det men det är väl att hoppas på för mycket. Istället lär vi få vänta till ett nytt fall dyker upp och där saken kan ställas till rätta. Domen bör i alla fall inte betraktas som ett prejudikat och gränsdragningen mellan kontrollavgift och brott mot fiskelagen bör tills vidare skrivas om i Sveriges fiskevattenägareförbunds informationsmaterial.

Dan Westerberg
Författare till bl a ”Fastighetsjuridik för skogs- och markägare”.
F d Rådman vid Falu Tingsrätt

Ronnie Hermansson
Länsfiskekonsulent

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »