Det blir fiskeförbud efter sik längs med södra norrlandskusten

Det förslag som gick ut i början av sommaren från Fiskeriverket om fredningsområden för sik efter södra norrlandskusten blir nu verklighet fr.o.m. 15 oktober.

Havs- och vattenmyndigheten går i stort sett uteslutande på det förslag som Fiskeriverket lade fram i början av sommaren och reglerna kommer att träda ikraft redan i år. Detta innebär i korthet att ett kärnområde som är helt fiskefritt inrättas kring ön Storjungfrun, hela Storgrundet, Tupparna och delar av ögruppen Kalvhararna i Gävleborgs län under fem år.

Detta fiskefria område kompletteras sedan med ett förbud mot mängdfångande redskap under perioden 15 oktober t.o.m. 30 november som införs efter hela Gävleborgskusten och längs med kusten i norra Uppland i Älvkarleby och Tierps kommuner. Förbudet för fiske med mängdfångande redskap sträcker sig ut till fyra nautiska mil från baslinjen Även detta förbud är femårigt.

Karta över det fredningsområdet, hämtad från remissen. Den markerade rutan är det helt fiskefria kärnområdet.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »