EU-parlamentet vill rädda ålen

ål

EU-parlamentets ledamöter antog i onsdags en resolution där de skriver att det behövs snabbt nya lagar för att rädda den europeiska ålen som har minskat med minst 95 procent de senaste 30 åren, meddelar EU-parlamentet i ett pressmeddelande. De uppmanar EU-kommissionen att senast i mars 2014 föreslå en ny lag som bland annat innehåller sanktioner för EU-länder som inte i tid rapporterar in de data som behövs för att kunna beräkna ålstammens storlek. Miljöpartisten Isabella Lövin har lett parlamentets arbete med frågan.

– Ålen är akut utrotningshotad och medlemsländerna gör inte tillräckligt för att rädda den… Den nya lagen måste täppa till de luckor som gör att överfiske och handel med ål är möjligt idag, sa Isabella Lövin. – Ett dilemma är att ålen betraktas som en unik lokal specialitet överallt i Europa, från Londons klassiska eel pie and mash via Skånes ålagillen till Bryssels anguilles au vert. Men all ål i Europa tillhör samma bestånd. De har kommit hit från Sargassohavet som yngel och återvänder till Sargassohavet för att leka och sedan dö. Det behövs samordnade åtgärder över hela Europa för att rädda ålen

Ledamöterna uppmanar kommissionen att senast 31 oktober utvärdera om utsättning av ål, dvs. att man flyttar ålar från ett område till ett annat, verkligen bidrar till ålens återhämtning. Utsättning är huvudåtgärden i många nationella förvaltningsplaner. Denna utvärdering bör leda till att EU-kommissionen föreslår en ny lag som ser till att den europeiska ålen ”med hög sannolikhet” verkligen återhämtar sig, skriver ledamöterna.

Parlamentet röstade också för att EU-länderna ska tvingas rapportera in oftare om hur deras åtgärder påverkar ålstammen: vartannat år i stället för vart sjätte år. Länder som inte rapporterar in i tid bör straffas med en halverad ålfiskekvot.

Minskningen av den europeiska ålen beror troligen på överfiske, föroreningar, hinder längs dess vandringsleder och ändrade havsströmmar, eftersom ålen vandrar från havet och upp för floder och ner igen. Försök att få ålen att föröka sig i fångenskap har hittills inte lyckats kommersiellt.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »