Färila fvof årets Bronsfiskpristagare

Inge Swerin, ordförande Färila fvof, med Bronsfisken.
Inge Swerin, ordförande Färila fvof, med Bronsfisken.

Färila FVOF belönades på Nobeldagen med Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg pris, Bronsfisken, för sitt arbete med restaurering av vatten inom fiskevårdsområdet.
– Styrelsen beslutade sig för Färila fvof eftersom man både lyckats bra med restaureringsarbetet av fiskevattnen, inte minst Mellanljusnan, och för att man på ett väldigt bra sätt lyckats skaffa finansiering för detta arbete, berättade förbundets ordförande Bengt Benjaminsson.  

Den traditionella och årliga nobellunchen, med tillhörande prisceremoni, ordnades i Ljusdals bygdegård 10 december och tillställningen öppnades av kommunens fritidschef, Pelle Ferm, som berättade om kommunens fiskevårdsarbete. Även flera´andra föreläsare talade om fiskevård, men även marknadsföring av fiske. Pristagarföreningen och årets värd, i egenskap av Inge Swerin, ordförande i Färila FVOF, och Peter Hallgren från Ljusdals kommun, berättade om fiskevårdsarbetet och visade bilder från bland annat restaureringen av Mellanljusnan.

– Målarter för vårt arbete har givetvis varit öring i kombination med den hotade flodpärlmusslan. Men även harren är en fiskart vi försökt utveckla i området, berättade Peter Hallgren.

Föreningen inledde fiskevårdsarbetet med att inventera fisk och musslor. Inledningsvis samlades flodpärlmusslorna ihop.

– Vi restaurerade cirka 1,5 km och samlade ihop musslorna så att de inte skulle skadas. Dessa sumpade vi strax uppströms området så att vi snabbt kunde sätta tillbaka dem när åtgärderna var klara.

Resultaten från restaureringarna har varit positiva och öringen och harren har nu fått betydligt större möjligheter till lek.

Henrik Thomke från Swedenfishing.com, som är ett projekt för att paketera fiskeupplevelser för turismnäringen, berättade om hur man ser på fisketurismens potential. Han visade på hur turismen i Sverige växer så det knakar och att turismens exportvärde nu är större än exportvärdet på flera klassiska svenska industriprodukter, som industrimaskiner, bilar, järn, stål och trävaror.

– Förädlingsvärdet på turismen uppgår till 3 procent av Sveriges BNP, något som kan jämföras med Jord- och skogsbruk samt fiske vilka totalt uppgår till 1,6 procent. Dessutom genererar turismen momsintäkter till staten, något som övriga exportprodukter inte gör, berättade han.

Förre länsfiskekonsulenten i Gävleborg, Bertil Eriksson, redogjorde för historiken bakom restaureringarna och de fiskevårdsprojekt som bedrivits i området. Han nämnde bland annat att Ljusdals kommun var först i Gävleborg med en kommunal fiskevårdsplan.

Avslutningsvis höll Ronnie Hermansson, länsfiskekonsulent i Västmanland, ett föredrag om hur han såg på utvecklingen av fisketurism.

– Många projekt för fisketurism har fallit och jag tror det beror på att man ofta börjat i fel ände. Man satsar på guider och boenden, men finns det inget bra fiske att sälja misslyckas man, sade han.

– Det är ni i fiskevårdsområdesföreningarna som måste fundera över vad ni vill med era vatten. Vill ni ha turism så måste det finnas fisk som kan locka turister. Det får ni bara genom en aktiv fiskevård, ändamålsenliga fiskeregler och en aktiv fisketillsyn, konstaterade han.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »