Findus sponsrar fiskevårdsprojekt efter utsläpp

Efter ett utsläpp av ärtrester från Findus reningsverk tidigare i somras som förorsakade fiskdöd i Vegeån har nu Findus, Vegeåns Vattendragsförbund och regionala sportfiskare inlett ett fiskevårdsprojekt för främjandet av sportfisket och fiskereproduktionen i Vegeåområdet, skriver Findus i ett pressmeddelande.  För att projektet ska kunna genomföras donerar Findus en miljon kronor till verksamheten.

– Findus har stort intresse av att Vegeå bibehålls och utvecklas på ett positivt sätt. Genom att initiera och engagera oss i ett flerårigt fiskevårdsprojekt tillsammans med Vegeåns Vattendragsförbund och regionala intressenter, vill vi främja fiskreproduktionen i Vegeån och i största allmänhet värna om fiskeintresset i närområdet, säger Jari Latvanen, VD Findus Nordic.

En fiskevårdsplan kommer att upprättas som ska ligga till grund för de åtgärder som beslutas och genomförs. Arbetsgruppen kommer att bestå av representanter från Vegeåns Vattendragsförbund, Vegeåns Fiskevårdsområde, Ekeby Sportfiskeklub, Findus samt den externa rådgivaren Fredrik Lundblad. Fiskevårdsplanen kommer att presenteras i samband med Vattenseminariet som arrangeras av Vegeåns Vattendragsförbund i februari 2013.

– Findus visar, genom donationen, ett stort ansvar genom att skapa helt nya och unika förutsättningar för fiskevårdsåtgärder i Vegeån och på så vis öka fiskreproduktionen i hela avrinningsområdet. Detta skapar goda förutsättningar, tillsammans med andra åtgärder, för att stora delar av avrinningsområdet ska kunna nå en god status på vattenmiljön år 2021 enligt EUs Vattendirektiv, säger Lars Göran Persson, Ordförande Vegeåns Vattendragsförbund.

Stefan von Geijer, Ordförande i Vegeåns Fiskevårdsområde välkomnar samarbetet.
– Findus har genom sin generösa donation tagit ett viktigt steg för en bättre miljö inom Vegeå. Detta till stor gagn för fiskevården, boende längs ån och alla naturälskare som utnyttjar ån i olika sammanhang, säger Stefan von Geijer.

Fredrik Lundblad, fiskevårdare i Vegeå, ser fiskevårdsprojektet som startskottet på något nytt.

– Det var smärtsamt att uppleva det som hände i Vegeåområdet i somras. Nu känns det bra att kunna vända situationen till något konstruktivt. Fiskevårdsprojektet ger stor framtidstro för alla som jobbar ideellt med vattenmiljön i regionen och hela Sverige. Hela faunan med djur och växtliv kommer att få bättre livsmöjligheter när detta projektet är klart. Vi hoppas att det ska inspirera fler att engagera sig för vattenmiljön både regionalt och nationellt, säger Fredrik Lundblad.

Vegeåns Vattendragsförbund företräder vattenvården och kollektivet för fiskevården i området. Fiskevårdsprojektet kommer att genomföras under period på tre till fem år. Löpande information om fiskevårdsprojektet kommer att finnas på Vattendragsförbundets hemsida.

Länkar
Vegeåns vattendragsförbund: http://www.vattenorganisationer.se/vege/index.php.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »