Fiske efter förymd lax och öring i Norge

vattenbruk

Stormen Nina gick hårt åt de norska fiskodlingarna med resultat att stora mängder regnbåge och lax rymde. Fylkesmannen, den norska motsvarigheten till länsstyrelsen, i Hordaland har nu beslutat tillåta nätfiske i alla fjordar i Hordaland utom Sørfjorden i Hardanger. Tillståndet gäller till och med den sista februari i år.

Anledningen till att fylkesmannen nu tillåter nätfiske i fjordarna beror av att man är rädd för att den förrymda fisken ska vandra upp i vildlaxälvarna och där orsaka problem för den vilda laxen. Bland annat är man rädd för att odlingslaxen ska korsa sig med vildlaxen, att regnbågen skulle kunna klara av att föröka sig och att de förrymda fiskarna ska sprida laxlusen, gyrodactylus.

De nät som ska användas måste ha en maskstorlek på över 58 mm och fisket får inte bedrivas i fredningsområden eller närmare älvmynningarna är 100 meter. man måste även registrera sig hos fylkesmannen för att få bedriva fisket och all fångst ska rapporteras.

De drabbade vattenbruksföretagen har tillsammans med branschorganisationen Fiskeri- og havbruksnæringas Landforeining (FHL) beslutat att ta emot all fångad fisk och betala för den.

 

 

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »