Fiskerättsägare får rätt till ersättning enligt grundlagen

Högsta domstolen har för första gången någonsin gett enskilda rätt till ersättning med stöd av grundlagen. Domen öppnar en möjlighet för många markägare som drabbats av inskränkning i sin markanvändning att få ersättning. Det är juristen Jessica Wieslander, på LRF konsult i Umeå som drivit processen för markägarnas räkning. Detta meddelar LRF Konsult i ett pressmeddelande.

Målet rör enskildas rätt att kräva ersättning av staten med stöd av grundlagen. Den rätten har inte prövats av domstol tidigare och det har diskuterats i den juridiska litteraturen sedan åtminstone mitten av 1990-talet om en sådan talan är möjlig, eller om grundlagen bara riktar sig till lagstiftaren.

– Det känns självklart väldigt bra att få ett positivt avslut på den här långa processen och att kunna ge vår kund rätt i viktigt principfråga samt en skälig ersättning. Att vi dessutom har fått rätt i en fråga som tidigare var oprövad i domstol gör mig stolt över våra många duktiga jurister på LRF Konsult, säger Katarina Wiklund, Chefsjurist på LRF Konsult.

I det aktuella fallet var det sju stycken yrkes- och binäringsfiskare i Haparanda skärgård som blev av med huvuddelen av sina inkomster från fisket när det infördes ett förbud mot fiske efter lax och öring i Torne älvs fiskeområde år 1997.

Staten vägrade att betala ersättning för detta med hänvisning till att 1997 års förbudslag inte har någon bestämmelse om ersättning till berörda fastighetsägare. Dessutom ansåg staten att grundlagen inte kunde användas som stöd för deras krav. Därför bestämde sig fiskerättshavarna för att stämma staten och få sin rätt prövad och e vände sig då till LRF Konsult som specialiserat sig på den här typen av mål och LRF finansierade processen då man ansåg det vara ett principiellt viktigt mål.

Lång process har fått sitt slut
– Det blev en lång resa, eftersom det till att börja med inte fanns någon domstol som ansåg sig vara behörig att ta upp målet till prövning uppger Jessica Wieslander jurist på LRF Konsult.

Till sist blev det Stockholms tingsrätt som pekades ut som behörig och som avgjorde målet. Tingsrätten kom fram till att staten inte var ersättningsskyldig och samma resultat blev det när domen överklagades till Svea Hovrätt.   Nu, sju år senare, ändrar Högsta domstolen alltså underinstansernas domar och förklarar att staten ska ersätta de sju fiskerättshavarna för deras förluster.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »