Fiskeridirektör och forskare kritiserar privatiserade fiskerättigheter

Johan Wagnström, Länsfiskedirektör i Skåne.
Johan Wagnström, Länsfiskedirektör i Skåne.

Länfiskedirektören i Skåne, två forskare och en fiskestrateg skriver i dag på DN Debatt en artikel som är mycket kritisk till den nya fiskelagen. Detta eftersom det med den nya fiskelagen blivit möjligt att sälja och överföra fiskerättigheter för yrkesfisket till havs. ”Ska vi Sverige införa ett system där rättigheterna riskerar att koncentreras till ett fåtal kapitalstarka aktörer? I en demokrati är en sådan process i det närmaste irreversibel när den väl tagit fart”, skriver man.

De som skrivit under debattartikeln är Länsfiskedirektören i Skåne, Johan Wagnström, Professorn i kulturgeografi vid Lunds universitet, Johan Hultman, fil dr i sociologi och tillika ordföranden för Öresundsfiskarna,  Filippa Säwe och fiskestrategen Vesa Tschernij vid Simrishamns marina centrum. De menar att de fiskerättigheter säljs ut och att Sveriges nya fiskelag främjar stordrift längre ut till havs. Därmed ­hotas det lokalt förankrade kustfisket som har både ekologiska och sociala ­mervärden.

Man jämför med Danmark som har genomfört liknande åtgärder tidigare med baktanken att fisket ska bli mer lönsamt och överkapaciteten i fiskeflottan skulle försvinna. Detta har man lyckats med eftersom fartygen blivit färre, större och mer effektiva. Problemet är, menar skribenterna, att det småskaliga fisket drabbats hårt negativt. Man skriver att ”Effekterna på det småskaliga, lokalt förankrade fisket blev däremot katastrofala. Det har skett en ägarkoncentration där rättigheten att utnyttja den gemensamma resursen hamnat i stora koncerner medan yrkesfisket försvunnit helt från 38 danska hamnar.”

Detta har lett till att man i Danmark nu i efterhand försöker justera snedsitsarna på politisk väg i syfte att kunna gynna ett ekologiskt och socialt hållbart fiske. Utifrån detta menar man att vi även i Sverige måste ta lärdom av de danska erfarenheterna och svensk fiskeripolitik bör ställa sig frågan: ”Vilka värden ska prioriteras? Om man vill behålla värdet av den svenska fisken i Sverige måste man ta hållbarhetens alla dimensioner på allvar. Fiskepolitiken måste mentalt och i praktiken flyttas från havet upp på land. Det måste formuleras en tydlig politisk vilja att utveckla en mångsidig näring med starka kopplingar till lokala marknader där lönsamheten ökar samtidigt som fisken blir billigare för konsumenten. Det är så stabilitet och liv kan skapas.”

Utifrån detta önskar skribenterna uppnå ett levande kustfiske som sker inom ramarna för ett socialt och ekologiskt hållbart förvaltande. Man vill därför bygga ett system för fisket som tar avstamp i det fiske som ger störst samhällsvärden sett till alla dimensioner och att detta sätts i första rummet. Ett sådant system menar man blir ”ett generöst system där dörren är öppen för etablering av kustfiskare och att det mer storskaliga fisket får anpassa sig till detta.” Man hoppas därigenom nå en högre förädlingsgrad i Sverige vilket medför att fler arbetstillfällen skulle bli kvar i kustkommunerna. Inte minst genom direktförsäljning av fisk till kustbor och turister, men även genom utveckling av restauranger och lokala beredningsföretag som kan nyttja den lokala produkten. Man skriver att det skulle skapas ”värden som levande kustsamhällen, arbetstillfällen och skatteintäkter i kustkommunerna och en kontinuerlig övervakning av miljön i våra kustvatten. Med ett renodlat storskaligt fiske riskerar dessa värden gå förlorade.”

Läs mer
DN Debatt: Privatiserade rättigheter hotar det hållbara kustfisket

 

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »