Fisketillsynskurs med kontrollavgifter 12-13 mars

fisketillsyn

Den 12-13 mars anordnar förbundet en fisketillsynkurs i Falun. Som avslutning dag två kommer vi även att hålla ett kursmoment om kontrollavgifter, vilket kan man kan delta i utan att delta i båda dagarnas utbildning.

Utbildningen som hålls av våra erfarna utbildare går som intensivkurs under två heldagar på Hotell Scandic Lugnet i Falun den 12-13 mars. Dag 1 och dag 2 fram till lunch hålls utbildning som enkom rör fisketillsyn och efter lunch kommer vi att gå igenom möjligheten för fiskevårdsområdesföreningar att ta ut kontrollavgifter.

Kursen hålls som intensivkurs med övernattningsmöjligheter för dem som så önskar. Kostnaderna för kursen är till självkostnadspris och omfattar lokalhyra, lunch och fika båda dagarna.

Kostnad för hela kursen: 800 kr
Kostnad för kontrollavgiftsdelen: 300 kr

Kursmaterialet ska vara genomläst innan kursen och kan laddas ner gratis på www.fisketillsyn.se. Även de angivna bilagorna ska man ha en god kännedom om, så titta igenom dem också.

Bindande anmälan görs till senast 25 februari till: kansli@fiskevardsforbundet.se
(OBS! Antalet platser är begränsat, men blir intresset stort kan vi köra en kurs till.)

Ange eventuella matallergier eller andra önskemål. Ange även namn och personnummer samt eventuell e-postadress på den eller de som du anmäler.

Önskas boende så kontakta Hotell Scandic Lugnet där utbildningen hålls på telefon 023 -669 22 00.

För övriga frågor, kontakta förbundets kansli på telefon 023-53093.

Externa länkar
Information och kursmaterial: www.fisketillsyn.se
Facebooksida med information kring fisketillsyn: www.facebook.com/FisketillsynSE
Facebookgrupp för fisketillsynsmän: Fisketillsynsgruppen

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »