Fisketillsynsutbildare

Här listas till förbundet knutna tillsynsutbildare. Utbildningen kan ske i deras egen regi, via något bildningsförbund eller i Fiskevårdsförbundets regi.

Dalarna

Mika Pietilä
Tfn: 070-686 82 52
E-post: mika.pietila@mail.se

Gävleborg