Fiskevårdsområden beivrar regelbrott med kontrollavgifter

Flera fiskevårdsområden i regionen har beslutat att ta ut kontrollavgifter av de som bryter mot deras regler. Bland annat har fiskevårdsområdesföreningarna i Ludvika arbetat gemensamt för att ta fram bra fiskeregler och riktlinjer för hur och när man tar ut kontrollavgifter.
– Möjligheten att ta ut kontrollavgift kom in i lagstiftningen 2011 och ger oss möjlighet att på plats beivra de som bryter mot våra fiskeregler. Vi har rätt att ta ut avgifter på upp till 4 450 kronor, berättar Björn Flinth som är ordförande för Väsmans fvof.

Före den 1 januari 2011 skulle fiskevårdsområdesföreningarna anmäla brott mot föreningens egna regler till polisen. Att bryta mot fiskereglerna gick då under allmänt åtal. Men 2010 kom en regeringsutredning fram till att man skulle ändra på detta så att föreningarna själva skulle få beivra förbrytelser mot föreningens fiskeregler, men lagbrott skulle fortfarande falla under allmänt åtal. Förslaget infördes därefter i lagstiftningen och innebär att om man t ex fiskar utan fiskekort så kan man bli polisanmäld, men bryter man mot föreningens regler om exempelvis minimimått på fisk, maxantal fångade fiskar etc så kan man få kontrollavgift.

– Vi var en av de första fiskevårdsområdesföreningarna att besluta om att ta ut kontrollavgift då vi beslutade om det redan 2010, berättar Bengt Benjaminsson som är ordförande i Rämshyttans fvof, men det är först nu som vi har fått det att fungera på riktigt.

Anledningen till att det tagit två år att införa fungerande kontrollavgifter är att det har gällt att få ut informationen till alla berörda och att samtidigt ta fram fungerande och tydliga fiskeregler. Samma sak vittnar Kjell Fridén, som är ordförande i Ludvika Norra fvof, om.

– Vi har varit tvungna att arbeta fram fiskeregler som är tydliga och dessutom bestämma oss för vilka belopp vi ska ta ut för respektive förbrytelse mot fiskereglerna. Vi har dessutom tagit hjälp av Fiskevattenägarförbundet här i Dalarna-Gävleborg för att reda ut en del frågetecken och få fram betalningsuppmaningar som vi kan använda oss av.

Att fiskevårdsområdesföreningarna valt att besluta om kontrollavgifter beror av att man utan kontrollavgifterna annars inte kan beivra regelbrott.

– Eftersom man inte längre kan polisanmäla den som köpt fiskekort och som bryter mot fiskereglerna så är kontrollavgifter enda sättet att beivra regelbrott. Utan kontrollavgifter så blir det i praktiken fritt fram att bryta mot våra regler, berättar Björn Flinth.

Det är dock enbart fiskevårdsområdesföreningar som kan utfärda kontrollavgifter för regelbrott.

– Fiskeklubbar och liknande får däremot inte utfärda kontrollavgifter, utan kontrollavgiftsmöjligheten gäller bara fiskevårdsområdesföreningar, berättar Björn.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »