Fisktrappor ger önskat resultat

Uppvandringen av lax och öring i Göta älv fördubblades 2011 jämfört med året innan tack vare den nya fisktrappan i Lilla Edet. Även uppvandringen av fisk i Ume älv och Vindelälven har förbättrats tack vare fisktrappan vid Stornorrfors kraftstation. Detta meddelar Vattenfall i ett pressmeddelande.

Göta älv
Summeringen av 2011 års fiskuppvandring i Göta älv visar att över 2000 fiskar passerade den nya fisktrappan fram till 30 november då fisktrappan stängdes. Det är en fördubbling jämfört med året innan.

– Det är glädjande att se att förra årets låga uppvandring till stor del berodde på yttre omständigheter, som tidigare sjukdomsutbrott i älven, och inte på fisktrappan, säger Richard Holmgren, miljöchef på Vattenfall Vattenkraft AB.

Den nya fisktrappan godkändes av Miljödomstolen 1984 och domen fastställdes efter en prövotid 2005. Den gamla fisktrappan i Lilla Edet försvann då ur domen eftersom den nya ansågs uppfylla kraven, men sommaren 2011 beslöt Vattenfall att även hålla den gamla fisktrappan öppen för att möta önskemål från sportfiskare och andra.

– Vi har tagit till oss synpunkterna från allmänheten om den gamla fisktrappan och hoppas att den kunnat bidra positivt till fiskbeståndet uppströms Lila Edet, säger Richard Holmgren.

Vindelälven
Också vid kraftverket Stornorrfors har Vattenfall byggt en fisktrappa, som invigdes sommaren 2010, och som med sina 300 meter är en av Europas längsta. Den har den dubbla funktionen att underlätta för fisken både att söka sig ut till havet och att ta sig upp i den outbyggda Vindelälven för att leka.

I anslutning till fisktrappan har Vattenfall byggt en smoltavledare som gör att den utvandrande smolten kan ta sig ut via laxtrappan. Tidigare passerade huvuddelen genom kraftstationens galler och turbiner, där förlusterna av smolt är omkring 25 procent
Kraftverket ligger ett par mil nedanför Vännäs, 12 km från Umeå, där Umeälven och Vindelälven möts. Vindelälven är en outbyggd så kallad nationalälv.

Intrimningen av anläggningen tar flera år och de olika delarnas funktion studeras bland annat genom märkningsstudier på fisk. Hittills tyder data på att uppvandringen av fisk fungerat minst lika bra som i den gamla trappan

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »