Förbundet begär ändringar i djurskyddslagen för att underlätta provfiske

elprovfiske

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har tillskrivit regeringen och begärt en ändring av djurskyddslagstiftningen så att det blir enklare för fiskevårdsområdesföreningar och andra fiskeförvaltare att bedriva provfisken.
– En stor del av de provfisken som bedrivs idag är tyvärr olagliga och det vet inte ens den som gör provfiskena om, säger förbundets ordförande Björn Flinth. 

Idag krävs det enligt lag flera tillstånd för att bedriva provfiske: Dels från Jordbruksverket för att få använda försöksdjur, dels ett djurförsöksetiskt tillstånd från Djurförsöksetiska nämnden.

– Provfiske räknas som djurförsök, säger Björn Flinth, som tillägger:

– Tillståndet för försöksdjur kräver dessutom att man anlitat en veterinär som är kunnig kring försöksdjur. Även för att få det djurförsöksetiska tillståndet krävs det specialistkunskaper, nämligen en person som är utbildad försöksledare för djurförsök. Dessutom kostar det 6 000 kronor att bara söka detta tillstånd, en summa som kan vara mer än vad vissa fiskevårdsområden omsätter på ett helt år.

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har därför tillskrivit regeringen och hemställt om en lagändring så att dessa tillstånd inte ska krävas vid vissa typer av provfiske.

– Givetvis ska man behandla djur väl, menar Björn Flinth, men många provfisken utförs med vanliga fiskeredskap och då känns det märkligt att det ska behövas en massa tillstånd, utbildad personal och avgifter. Provfisket med exempelvis nät skiljer sig inte i sak från vanligt fiske. Det är bara syftet som skiljer sig åt.

– Många fiskevårdsområden och andra fiskevårdande organisationer saknar möjlighet att skaffa alla nödvändiga tillstånd. Därför tvingas de välja mellan att riskera att bli anmälda för djurplågeri eller att ställa in provfiskena, säger Björn Flinth.

Däremot anser Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg att provfiske med sprängämnen och elektrisk ström fortfarande ska vara tillståndspliktigt utan att betraktas som djurförsök, samt att dessa typer av provfiske även förutsätter en viss utbildning.

– Det är naturligtvis helt rimligt, eftersom provfiske med både el och sprängmedel är komplicerade och väldigt speciella redskap i jämförelse med exempelvis nät, säger Björn Flinth.

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg konstaterar att provfiske är ett nödvändig och ständigt pågående arbete inom fiskevården, som i förlängningen påverkar fisketurismen och landsbygdsnäringarna samt attraktionskraften i att bo i landsbygden. Därför är det viktigt att regeringen hörsammar förbundets begäran och snabbt genomför en nödvändig regeländring.

Läs mer
Förbundets skrivelse till regeringen
Information om provfiske

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »