Förbundet begär förtydligande från regeringen om djurförsök vid provfiske

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har tillskrivit regeringen och bett om ett förtydligande efter att regeringen svarat på den hemställan som förbundet gjort om ändringar i djurskyddslagen för att förenkla provfiske.
– Regeringen hänvisar i sitt svar (som vi skrivit om här) till sin tidigare proposition om ny djurskyddslag där man menar att regelverket kring djurförsök och förvaltning av vilda djur måste ses över, men det är inget nytt och vi undrar nu när denna översyn ska göras, säger förbundets ordförande Björn Flinth.

I sin skrivelse till regeringen skriver förbundet att ”Vår följdfråga i ärendet blir om regeringen har för avsikt att göra en sådan översyn och om den kommer att göras så att den är klar i god tid till den i sommar kommande provfiskesäsongen?” Förbundet skriver vidare att anledningen till att de ställer frågan är att ”den nuvarande lagstiftningen i många fall omöjliggör en adekvat fiskevård vilket leder till men för landsbygdsutvecklingen i allmänhet och de näringar som är baserade på fisket i synnerhet”.

– Någonstans i hela den här processen anser vi att man måste se att de provfisken som görs, utförs av ideella krafter som arbetar för att förbättra för miljön och fisken. Att avkräva dem allt det som krävs då man betraktar provfisken som djurförsök gör mer skada än nytta, menar Björn Flinth.

Han berättar även att fiskerättsägarna enligt lag är skyldiga att se till så att fisket i deras vatten inte bedrivs i förstor eller för liten omfattning.

– Hur ska man kunna säkerställa att fisket inte bedrivs i en lagvidrig utsträckning om man inte kan provfiske, frågar han sig?

Han menar även att provfisken är viktiga för att avslöja om olagliga utsättningar av fisk gjorts och lika så för att förhindra spridning av främmande arter och sjukdomar.

Läs mer
Förbundets uppföljande skrivelse till regeringen

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »