Förbundet delaktigt i framtagande av nytt utbildningsmaterial i fisketillsyn

Fisketillsyn
Ett nytt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän har tagits fram i samarbete med Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg och lanseras nu gratis på Internet. Materialet lanseras på hemsidan www.fisketillsyn.se och har granskats av Havs- och vattenmyndigheten som menar att materialet kan användas för utbildning.
‑ Det är kul att det nu äntligen är granskat, säger Ronnie Hermansson, som är upphovsman till materialet och som utbildat ett stort antal fisketillsynsmän.

Det nya utbildningsmaterialet i fisketillsyn är framtaget med fisketillsynsmannens möjligheter att upprätthålla sin kompetens i centrum.

– Tyvärr är det så att många går utbildningen till fisketillsynsman, men sen finns det ingen naturlig möjlighet till fortbildning, så jag har försökt kombinera ett utbildningsmaterial som hela tiden kan leva och uppdateras med de möjligheter som sociala media ger, säger Ronnie Hermansson.

Bland annat finns det både Twitter- och Facebooksidor knutna till utbildningsmaterialet så att det ska gå att snabbt få den senaste informationen som rör fisketillsyn. Det ska även gå att uppdatera delar av själva utbildningsmaterialet så att det alltid är aktuellt.

‑ Jag tycker att det saknas ett forum för fisketillsynsmän att utbyta erfarenheter och även att få tillgång till nytt material. Därför är tanken nu att jag ska försöka lägga upp domar och annat material som är av intresse för tillsynsmännen, så de snabbt och enkelt kan ajourhålla sig med rättsläget, säger Ronnie Hermansson.

Ytterligare en viktig aspekt i utbildningsmaterialet har för Ronnie Hermansson varit att det ska vara anpassat för praktisk fisketillsyn och fisketillsynsmännens säkerhet sätts i centrum.

‑ Jag har försökt att få med de praktiska bitarna i mitt material. Det är ju trots allt så att fisketillsynsarbetet inte bedrivs vid skrivbordet, utan i fält där man möter människor av alla de slag och alla är inte vänligt sinnade, säger Ronnie Hermansson.

Ett exempel på att utbildningsmaterialet är anpassat för praktisk fisketillsyn är att det innehåller ett kapitel om arbetsmiljöarbete.

‑ Fisketillsynsmännen och deras uppdragsgivare måste arbeta med säkerheten för fisketillsynsmännen. Tyvärr är det alldeles för vanligt att uppdragsgivare, vare sig de är fiskevårdsområdesföreningar eller andra, skickar några på kurs i fisketillsyn och släpper ut dem i skogen utan vidare tanke på säkerhet. Jag har därför lagt till ett avsnitt som avhandlar arbetsmiljöarbete och hur man ska tänka för att undvika allvarliga incidenter.

I utbildningsmaterialet finns även praktiska tips vid fisketillsynen och hur man ska hantera olika situationer.

‑ Det är omöjligt att utbilda sig för alla situationer, men man kan ge några enkla råd och tips på hur man ska agera och tänka för att undvika de farligaste situationerna. Sen ligger den största delen i att bli en bra fisketillsynsman i hur man är som person. Man måste inse att de allra flesta vill göra rätt för sig och att det inte är tredje världskriget man utkämpar. Tror man det så är man i fel bransch.

Utbildningsmaterialet
www.fisketillsyn.se

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »