Förbundet har yttrat sig över EU:s laxförvaltningsplan

Laxungar i Älvkarleby
Laxungar i Älvkarleby

EU har nyligen lagt fram en förordning om upprättande av en flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön. Planen innehåller bl a förslag om att kompensationsutsättning av lax endast skall tillåtas i de älvar där laxen har fria vandringsvägar och har habitat som är lämpliga för reproduktion av lax. Syftet med förslaget uppges vara att man vill skyddade vilda laxbeståndens genetiska mångfald.

Fiskevattenägarna Dalarna Gävleborg (FVÄ) har i yttrande 7 november 2011 framfört erinringar mot förslagen. För de största älvarna som ligger inom förbundets intresseområde, Dalälven och Ljusnan, torde möjligheterna att återskapa naturlig reproduktion vara obefintliga eller minimala med hänsyn till vattenkraftsutbyggnaden. Kompensationsutsättning skulle därmed bli förbjuden och därmed skulle också det idag populära och kända sportfisket efter lax, som idag helt och hållet möjliggörs genom laxodlingar och utsättningar därifrån, omintetgöras. Dessutom kommer det kustnära fisket att påverkas negativt i samma omfattning.

FVÄ framhåller dock att det positiva i att man är beredd att satsa på Östersjölaxen och pekar bl a på att särskild uppmärksamhet bör riktas mot det sk industrifisket efter lax i södra Östersjön och dess betydelse för beståndet.

Läs mer
Förbundets yttrande över EU:s förslag till laxförvaltningsplan.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »