Förbundet har yttrat sig över förslaget till ny vattenlagstiftning

Förbundet har yttrat sig över regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft”, vilken är tänkt att ligga till grund för en förändrad lagstiftning för vattenverksamheter och då inte minst vid miljöanpassning av vattenkraften. I förbundets yttrande framförs flera punkter som bör oroa fiskevattenägarna och deras föreningar. Inte minst är känslan att man helt har glömt bort äganderättsintresset till fiske och vatten.

Några av de saker som förbundet vände sig emot är:

  • Regeringen vill låta verksamheter som drivs med stöd av äldre rättigheter såsom privilegiebrev bli betraktade som lagligt tillkomna. Detta trots att verksamheten kan vara helt annan än den var tänk att vara från början.
  • Regeringen vill avskaffa båtnadskravet som gör att exploateringsintressena måste vägas mot exempelvis fiskeintresset. Med det liggande förslaget behöver inte hänsyn tas till fisket på det sätt som görs idag.
  • Regeringen vill låta verksamhetsutövarna slippa betala rättegångskostnaderna för andra sakägare, t.ex. fiskerättsägarna och fiskevårdsområdesföreningarna. Detta skulle försvåra för många fiskevårdsområdesföreningar och fiskerättsägare att försvara sin rätt och sitt ägande.

Yttrandet kan läsas här.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »