Förbundet har yttrat sig över vaccineringsförslag

Jordbruksverket har skickat ut ett förslag till ändringar i sina föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård (D8) föreslagit att en kortare utbildning ska ge rätt att vaccinera fisk i odlingar. Förbundet har yttrat sig negativt över detta och menar att det finns risk för att vilda fiskbestånd drabbas om detta inte sköts av oberoende personal.

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg menar att ett överlåtande på företagen själva att vaccinera fisken i sina odlingar efter en utbildning på fyra timmar riskerar att medföra att vaccineringarna inte sköts tillräckligt professionellt och att misstag i vaccineringarna kan medföra att farliga smittor kan spridas. Förbundet menar även att risken finns även att oseriösa aktörer ser en möjlighet att spara pengar genom att inte vaccinera fisken på rätt sätt.

Mot bakgrund av ovanstående avstyrkte förbundet förslaget och menade att enbart oberoende kvalificerade personer ska få bedriva vaccinering av fisk, särskilt som risken är att fisk sätts ut i naturvatten och där sprider smittor till känsliga bestånd av vild fisk.

Läs mer
Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändringar i verkets föreskrift D8 rörande bl.a. vaccinering av fisk i vattenbruk.

 
 

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »