Förbundet inleder samarbete med Sportfiskarna om digitala fiskekort

fiskekortSE

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg inleder nu ett samarbete med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) om digitala fiskekort. Genom samarbetet får våra medlemmar förmånliga priser på tjänsten för att sälja de digitala fiskekort och kringprodukter som lanseras via portalen www.fiskekort.se.
– Vi är mycket nöjda med det här och det känns roligt att vi får tillgång till detta system som gagnar våra fiskeområden och de som köper fiskekort där, är ett av Sveriges bästa, säger förbundets ordförande Björn Flinth.

Genom samarbetet får fiskevårdsområdesföreningar och andra medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg förmånliga priser på digitalafiskekort om man använder Fiskekort.se som leveranssystem.

– Digitala fiskekort är framtiden, även om man inte här och nu kan sluta sälja papperskorten, menar Björn Flinth.

Allt fler är uppkopplade på nätet via smartphones och sina datorer och vill handla digitalt men papperskorten kommer att leva under överskådlig tid då vi måste tillgodose alla fiskares behov.

– Men fördelarna är många med digitala fiskekort. Inte minst slipper föreningar och andra som upplåter fiske en massa administration. Man slipper trycka fiskekort, kartor och fiskeregler på papper. Dessutom slipper någon åka runt och samla in pengar hos återförsäljare samt dela ut fiskekort och kartor med mera.

– Det är också lätt att få ut statistik på antalet försålda fiskekort per typ och man slipper hantera kontanter som idag kostar en hel del pengar. Pengarna för försålda fiskekort sätts in på kontot med jämna mellanrum.

Vidare menar Björn Flinth att digitala fiskekort underlättar för fisketillsynen.

– Genom att sälja digitala fiskekort så vet man att de som fiskar alltid fått rätt version av fiskereglerna, dessutom måste de ha sett fiskereglerna innan de trycker på ”köp”. Detta medför att det blir lättare för fisketillsynsmännen att utfärda kontrollavgifter eftersom man vet att lagkraven om informationsskyldigheten för fiskevårdsområdesföreningarna är uppfyllda.

Fördelarna med digitala fiskekort är således många och i det avtal som förbundet träffat så ingår möjligheten att begära in fångstrapporter från de som köpt fiskekort.

Vi har sett att det finns ett stort behov av detta och då ska det givetvis ingå. Vi har även rabatt på en tilläggstjänst i form av webbutik för återförsäljare som innebär att de som idag säljer vanliga fiskekort via en dator i kommer att kunna sälja digitala fiskekort istället för att skriva ut papperskort.

Dagens sportfiskare efterfrågar enkelheten att kunna köpa fiskekorten var och när som helst i allt högre utsträckning. Med digitala fiskekort kan ingen klaga på att det är svårt att få tag i fiskekorten p g a av öppettider hos återförsäljare eller att det är långt att åka.

Bland vissa har det diskuterats om det är okej rent ideologiskt för förbundet att börja samarbeta med Sportfiskarna. Bland annat så är frågan om det fria handredskapsfisket traditionellt ett stort skiljemärke mellan fiskerättsägare och sportfiskare.

– Givetvis förstår jag hur man resonerar, men jag ser att vi definitivt ska samarbeta med Sportfiskarna i de frågor som vi har gemensam nytta av att samarbeta i och det kan förhoppningsvis bli fler frågor framöver. Dock så ska givetvis alla parter vara införstådda i att vi kommer att ha olika synsätt på vissa andra frågor. Det hör till demokratins spelregler. Men huvudtesen är att vi kommer längre med samarbete där så är möjligt.

Läs mer
Mer om erbjudandet
Fiskekort.se

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »