Förbundet lanserar blogg för fiskevattenägarna och fiskevårdsområdena

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg tar steget ut i ”bloggosfären” och lanserar nu en Fiskevattenägarblogg. Bloggens syfte är att föra ut ägarnas och förvaltarnas budskap samt att skapa debatt kring deras frågor.

– Vi måste finna nya vägar för att nå ut med våra budskap och finna engagemang kring våra frågor, säger Claes-Håkan Hedberg, verksamhetschef på Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg. Att starta en blogg där alla frågor, vare sig det handlar om fiskevård i fiskevårdsområdena eller näringspolitisk bevakning från förbundet, kan presenteras och diskuteras hoppas Claes-Håkan ska kunna öka engagemanget och förståelsen för fiskevårdsområdesföreningarnas arbete och frågor bland en yngre generation.

– Det är ingen hemlighet, säger han, att de som är engagerade i fiskevårdsområdesföreningarna är en åldrande skara. Vi måste få en föryngring så att nya idéer och nya vägar för att nå framgång kring fiskets vård och bruk kan komma fram. Givetvis tror vi inte att en blogg kan lösa alla problem, men ska vi få en föryngring så måste vi även nå de yngre på deras planhalva. Att nå dem på långa möten i bygdegårdar fungerar inte allt för bra, även om dessa möten är viktiga i sig, säger Claes-Håkan, som även berättar att förbundet även har funnits på Facebook ett längre tag och att den sidan också skall ryckas upp i samband med att bloggen nu presenteras.

– Tyvärr har vi inte haft tid att engagera oss så mycket i sidan på Facebook, men vi hoppas att även denna sida skall bli en hjälp att möta en yngre generation, berättar Claes-Håkan.

Läs mer
Fiskevattenägarbloggen: www.blogg.fiskevattenagarna.se

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »