Förbundet på SvD:s Brännpunkt: WWF:s rödlistning hotar flodkräftan

flodis

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har idag den 16 februari en debattartikel på Svenska Dagbladets debattsida, Brännpunkt, en debattartikel om att Världsnaturfondens, WWF:s, fiskguide där flodkräftan är rödlistad är ett hot mot arten.
– Att rödlista flodkräftan  är helt obegripligt, säger förbundets ordförande Björn Flinth som är upprörd över att WWF gått ut med denna klassificering.

På SvD:s Brännpunkt skriver förbundet bl a det är helt obegripligt att WWF väljer att rödlista flodkräftan. Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg tillstår gärna att denna art är akut hotad, både i Sverige och internationellt. Men problemet är inte fisket eller att folk äter flodkräfta på kräftskivan i augusti, tvärtom. Det är snarare det som kan vara räddningen för arten.

– Världsnaturfonden fick redan 2011/12 när man kom med förra guiden kritik för att flodkräftan var rödlistad. Det var inte bara vi som var kritiska utan jag vet att även flera av Sveriges ledande kräftforskare var det. Så att man åter igen, mot bättre vetande, tar upp flodkräftan i listan är helt oförsvarligt. Det som denna listning kan medföra i värsta fall är att flodkräftan utrotas.

Björn Flinth menar att problemet för flodkräftan inte är fisket utan det är okunskapen som är det.

– Det finns ingen som utrotat ett flodkräftbestånd genom fiske, utan problemet är spridningen av signalkräftan. Så länge vi kan fiska flodkräftor så finns har den ett stort värde att bevara och då sprids kunskap om den och det blir många som engagerar sig för att bevara den. Om detta incitament försvinner minskar intresset för att bevara den och då är risken överhängande att någon avsiktligt eller oavsiktligt sprider signalkräftor med kräftpest till vattnet och därmed slås flodkräftan ut.

Rödlistningen är således olycklig menar Björn som hoppas att WWF nu går ut och gör en så kallad ”pudel”.

– De måst dra tillbaka den här rödlistningen av flodkräftan, för det är ytterst olyckligt om en naturvårdsorganisation som gör mycket bra, bidrar till utrotningen av en art som är akut hotad i hela världen.

Läs mer
Debattartikeln på SvD:s Brännpunkt

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »