Förbundet uppmanar till eftertanke vid utplantering av fisk p g a Agens X

Infektion med en parasit ur familjen Sarcocystis. Symptom hos fiskyngel av regnbåge. Foto: E. Jansson/SVA.
Infektion med en parasit ur familjen Sarcocystis. Symptom hos fiskyngel av regnbåge. Foto: E. Jansson/SVA.

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg uppmanar i ett brev till fiskevårdsområdesföreningarna i området till försiktighet vid utsättningar av fisk. Detta med hänvisning till att Jordbruksverket och SVA under den senaste tiden upptäckt en hittills okänd parasit, Agens X, i flera fiskodlingar med sättfisk.
– Det är otäckt och innan man vet mer om parasiten uppmanar vi våra medlemmar till efteranke när de planterar ut fisk, säger Björn Flinth, förbundets ordförande. 

Parasiten Agens X upptäcktes för första gången någonsin i en odling i Jämtland för ett par år sedan och Jordbruksverket lade då hårda restriktioner på både odlingen och fisket i nedre delen av Indalsälven. För några månader sedan upptäcktes parasiten även i en fiskodling i Örebro län och man tror att parasiten har kommit till odlingarna med importerad regnbågsrom från Nordamerika. 

– Det är trist att det här ska behöva hända, men vi förstår om det är svårt att upptäcka okända parasiter när man inte vet vad man ska leta efter, säger Björn Flinth. 

Även om Jordbruksverket nu lättat på restriktionerna för odlingarna så manar Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg till försiktighet. 

– Eftersom parasiten hittills har varit okänd för världen och det inte finns särskilt mycket forskning om den så anser vi att det krävs försiktighet och eftertanke innan man planterar ut fisk, säger Björn Flinth. 

Han menar att det skulle kunna bli stor konsekvenser om man har otur. 

– Även om parasiten inte verkar ha någon särskilt stor påverkan på vilda bestånd och Jordbruksverket nu har släppt på restriktionerna, så kan man aldrig vara helt säker. Förhöjd dödlighet på fiskyngel har påvisats i odlingar och förhöjd dödlighet bland vilda yngel kan vara svår att upptäcka på grund av deras ringa storlek, berättar Björn. 

Han menar även att andra kan påverkas. 

– En utplantering kan innebära att till exempel en fiskodling i samma vattensystem får smittan med allt vad det innebär i form av ökad dödlighet på fisk och så vidare. 

Huruvida den som planterat ut fisken kan hållas ansvarig för sådana händelser håller han öppet. 

– Det saknas rättsfall kring detta, men otroligt är det inte. Det vore synd om det skulle behöva gå så långt, så därför uppmanar vi istället fiskevårdsområdesföreningarna att läsa på om parasiten och tänka igenom sina utsättningar extra noga tills vi vet mer.  

– Vi som fiskerättsägare och förvaltare av fisken och fisket har ett stort ansvar i dessa frågor, avslutar Björn Flinth.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »