Förbundsstämman 2012 genomförd i vackra Gysinge

Delar av styrelsen. Från vänster: Lennart Finn, Thomas Björklund, Jonas Mix, Rune Karis, Göran Olausson (v. ordf), Lars Lerheim (ordf) och Göran Eriksson.
Delar av styrelsen. Från vänster: Lennart Finn, Thomas Björklund, Jonas Mix, Rune Karis, Göran Olausson (v. ordf), Lars Lerheim (ordf) och Göran Eriksson.


Lördagen den 28 april genomförde Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg sin årsstämma på kafé Ny’fiket i Gysinge. Vid stämman diskuterades skatteregler för fiskevårdsområdesföreningar och förbundets medlemsförsäkringar. Förutom detta förevisades Naturum i Färnebofjärden.

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborgs förbundsstämma år 2012 genomfördes under lördagen den 28 april invid Dalälven på café Ny’fiket i det vackra Gysinge. Stämman inleddes med att en Claes Jacobsson från Gysingeforsarnas fvof hälsade välkommen och berättade lite om deras förening.

Claes Jacobsson
Claes Jacobsson

‑ Vi har under de senaste åren haft en ökad fiskekortsförsäljning och de flesta besökare kommer från storstadsområdena kring Uppsala och Stockholm. Så vi har nog en ganska hög omsättning per hektar vatten, menar Claes.

Därefter tog förbundets förre verksamledareBenny Bohlinvid och berättade om förbundets försäkringar för föreningarna.

‑ Som medlem i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg ingår ansvars-, rättskydds- och olycksfallsförsäkring för föreningarna och deras funktionärer, berättade Benny.

Benny Bohlinförklarade vidare att om fiskevårdsområdesföreningarna själva skulle skaffa samma försäkringar så skulle det kosta många tusen kronor. Han redde vidare ut ett antal olika frågeställningar som de närvarande stämmodelegaterna hade kring försäkringarna, bl a när och hur fisketillsynsmän är försäkrade under utövning av uppdrag för fiskevårdsområdesföreningen.

Förutom frågan om försäkringarna föredrog Benny skatteregler för fiskevårdsområden.

‑ Det har hänt att Skatteverket har velat få fiskevårdsområden att deklarera och betala skatt, men det är fel, berättade han. Detta eftersom det är delägarna som skall skatta för fiskevårdsområdesföreningarnas eventuella vinst.

Efter föredragningen om förbundets försäkringar förevisade Sofia Tiger från Länsstyrelsen i Gävleborg Färnebofjärdens Naturum. Hon berättade även om arbetet med att förvalta nationalparken.

Sofia Tiger från länsstyrelsen förevisade Naturum för Färnebofjärdens nationalpark.
Sofia Tiger från länsstyrelsen förevisade Naturum för Färnebofjärdens nationalpark.

Själva stämman avklarades smidigt och sittande ordförande Lars Lerheim omvaldes för en tid om ett år. Vid sidan om honom omvaldes samtliga ledamöter på tur att väljas, förutom Jonas Mix från Bjursås-Leksands fvof och Björn Flinth från Väsmans fvof som inträdde som nya ledamöter.

Vid stämman beslutades bl a att förbundet ska fortsätta diskussionerna med Lantmäteriet om att få fram en medlemsservice som till rimligt pris låter fiskevårdsområdesföreningarna att uppdatera sina fiskerättsförteckningar.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »