Föreskrifterna om sikfredningsområdet har kommit från Havs- och vattenmyndigheten

Föreskrifterna som reglerar fisket efter södra Bottehavskusten kom den 6 oktober från Havs- och vattenmyndigheten. Föreskrifterna blev i princip i enlighet med vad förbundet rapporterat tidigare.

Sammanfattningsvis innebär det nya förbudet två olika förbudsområden som sitter samman. Det första förbudsområdet omfattar hela kusten längs Gävleborgs län samt Älvkarleby och Tierps kommuner i Uppsala län. I detta område blir allt fiske förbjudet under perioden 15 oktober t.o.m. 30 november. Detta förbud gäller inte för visst trålfiske samt fiske med handredskap efter andra arter än sik.

Länsstyrelserna kan efter ansökan bevilja den som bedriver yrkesmässigt fiske samt den som bedriver fiske med stöd av enskild fiskerätt, och för vars försörjning fisket är av väsentlig betydelse enligt de kriterier för bedömning som framgår av 3 § Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1995:23) om kontroll på fiskets område, tillstånd att utan hinder av förbudet fiska efter andra arter än sik om det kan tillåtas från fiskevårdssynpunkt. Länsstyrelserna befogas att sätta upp närmare regler för detta.

Förutom detta förbudsområde så bildas ett striktare kärnområde där allt fiske är förbjudet fr.o.m. 15 oktober i år t.o.m. 14 oktober 2016. Detta femåriga fiskeförbudsområde gäller dock inte fiske från land med handredskap efter andra arter än sik under sommarmånaderna (1 juni t.o.m. 31 augusti). Detta område omfattar Storjungfrun, Storgrundet, Tupparna och Kalvhararna.

För mer information och exakta områden, se Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2011:20.

 

 

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »