Föryngring av regnbåge i Gavleån?

Ett av de yngel som fångats i Gavleån. Foto: Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Ett av de yngel som fångats i Gavleån. Foto: Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län meddelar via Facebook att man tror sig ha funnit föryngring av regnbåge i Gavleån. Än så länge är fiskungarna små, men av bilderna att döma är det med stor sannolikhet regnbåge.
– Vi har själva varit osäkra, men frågat ett flertal experter som menar att det lutar åt att det är regnbåge, säger Länsfiskekonsulent Nichlas Dahlén.

Att regnbåge föryngrar sig i Sverige är väldigt ovanligt och det finns enbart belägg för detta vid ett fåtal tillfällen i Sverige. Det har bland annat belagts vid en lokal i Dalarna och på Gotland, så om det nu skett en föryngring i Gavleån är det unikt. Men föga efterlängtat.

– Regnbåge är en främmande art som vi inte vill ha självreproducerande bestånd av i Sverige, säger Nichlas Dahlén.

Men han är föga oroad, och tillägger därför.

– Men vi vet att de föryngringar av regnbåge som skett är ytterst temporära. Vi har även haft regnbågsföryngringar tidigare i Gavleån. De kan ge ”i värsta fall” upphov till en eller ett fåtal generationer vild fisk, men sen dör de ut.

Dock kommer Länsstyrelsen att göra fler elprovfisken längre fram för att säkerställa om det verkligen är regnbåge eller inte. I ett senare inlägg på Facebook skriver Nichlas Dahlén att ”öringens förmåga att se väldigt olika ut gör det hela svårare, har sett bilder från skåne på öringyngel som ser väldigt mycket ut som bilderna. Samtidigt har vi på länsstyrelsen för bara några veckor sedan satt ut nästan 100 000 öringyngel av dalälvsstam och har ganska färskt hur de ser ut. I Gavleån är beståndet uppbyggt av dalälvsöring samt att det varje år sätts ut nya. Och de skiljer sig ganska kraftigt mot det som vi fångat. Sedan vet vi att det finns bäckröding i systemet. Om några veckor när de är större kan vi nog bättre se vad det är.

Följ diskussionen på Facebook

Igår fick vi ett nytt och lite större exemplar av det som vi nu tror är yngel av regnbåge i Gavleån. De var svåra att artbestämma när de var mindre, men nu börjar alla kännetecken framträda tydligare.

Posted by FiskaGävleborg on den 11 juni 2015

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »