Fruktad fisk funnen i Danmark

Foto: Henrik Carl, Statens Naturhistoriske Museum.
Foto: Henrik Carl, Statens Naturhistoriske Museum.

Forskare från Naturhistoriska museet vid Köpenhamns universitet, har funnit en tät population av den asiatiska fisken bandslätting (Pseudorasbora parva) i ett biflöde till  Aarhus å. Upptäckten gör att man nu befarar att den främmande arten sprider sig i de danska sjöarna och vattendragen.

– Trots att bandslättingen, som alla karpfiskar, saknade tänder, kan det göra stor skada på andra fiskar med sina hårda käftar. Det är en extremt aggressiv fisk, särskilt under leken angriper den andra fiskarter, förklarar fisk specialisten Henrik Carl, ledare för kartläggningen av fiskars utbredning i Danmark vid Naturhistoriska museet.

Den lilla aggressiva fisken finns nu i ett biflöde till Århus å – och då i en tät avelspopulation, som innehåller åtminstone tre generationer. Det är dåliga nyheter för de andra fiskarna i floden. För även om bandslättingen endast blir cirka fyra år gammal och inte mer än 12 cm lång, så det kan förorsaka stora skador på andra fiskar.

Udrydder andre arter
– Genom att attackera om och om igen det kan bita rakt in i ryggraden av offret. Under 2008 hade vi en sex centimeter lång bandslätting  i ett akvarium och på mindre än ett dygn den dödade akvariets övriga invånare – två sutare på ca 11-12 cm, säger Henrik Carl.

Fisken som tillhör karpefiskarna kan bli könsmogna redan när det är ett år gamla och honorna kan leka upp till 14 gånger under en säsong. Det är en art som snabbt kan bli mycket talrika och därmed hota den naturliga balansen i sjöar och vattendrag.

– I synnerhet i Grekland finns det exempel på att bandslättingen har utrotat andra fiskar. Så därför  får den, i likhet med till exempel Belgien och Polen anses vara en invasiv art som ger anledning till oro, säger Henrik Carl.

Sprider sig snabbt
Bandslättingen, som har sin naturliga utbredning i ostasien, har under de senaste 50 åren spritt sig till flera andra länder i västra Asien och stora delar av Nordafrika och Europa. Arten hittades först i Danmark 2002 när anställda från Nordjyllands amt fångade stora mängder av den då okända arter i Klokkerholm Møllesø. Året därpå visade det sig att det fanns ett bestånd i Elling Å. Det planerades att utrota bandslättingen med gift, men planerna genomfördes aldrig.

Kommer från trädgårdsdammar
– Fisken, som vi har funnit i Århus å kommer knappast från ett av Nordjyllands bestånd eftersom de är för långt borta. Det är mer troligt att fisken kommer från en damm, bandslättingen säljs som akvariefisk i zooaffärer över hela landet. Det är oroande när man vet hur stort problem arter kan innebära. Även om det är en ganska liten fisk gör dess temperament den olämpligt som en trädgårdsdammsfisk, och i vår natur är inte välkomna, understryker Henrik Carl.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »