Guillou och Morberg anklagas för plågsam matlagning


Förhoppningsvis inte plågade.

Per Morberg och Jan Guillou är i blåsväder. Per Morberg för att ha wokat levande kräftor och Jan Guillou för att ha förespråkat att man ska grilla levande hummer. I alla fall om man får tro två personer som ställt frågor om djurskydd till Jordbruksverket som rör denna djurskyddsetiskt tveksam kokkonst. 

Jan Guillou ska, enligt personen som ställt frågan till Jordbruksverket, i ett nummer av tidningen Gourmet, ansett att man bäst tillagar hummer genom att grilla den levande på träkolsbädd. Per Morberg ska enligt en annan frågeställare i tv-programmet ”Vad blir det för mat” ha lagt levande kräftor uppe på en wokröra i en wokpanna och fått ligga där tills de dött. Frågeställaren i det senare fallet vill även veta hur Jordbruksverket ställer sig i frågan om användandet av kräftorna i tv-underhållning samt hur Jordbruksverket ser på den fortsatta hanteringen av ärendet.

I båda fallen hänvisar Jordbruksverket till djurskyddslagen (1988:534) och regeringens proposition 1987/88:93 i vilka det anges att djur som hålls i fångenskap skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Jordbruksverket slår vidare fast att både kräftorna och humrarna är sådana djur som hålls i fångenskap och således skall behandlas väl i enlighet med djurskyddslagen. Man skriver ”Hummer som hålls i syfte att avlivas för konsumtion omfattas av djurskyddslagen och ska därför behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande” respektive ”Kräftorr som hålls i syfte att visas i tv och avlivas för konsumtion omfattas av djurskyddslagen och ska därför behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande”. Därefter slår verket fast att varken grillning av levande hummer eller wokande av levande kräftor är förenligt med djurskyddslagen och man avslutar sitt beslut med:

”Jordbruksverket anser att avlivning av kräftdjur ska ske snabbt och att placera levande [kräftor i wok/hummer på träkolsgrill] eller andra långsamma avlivningsmetoder är inte förenligt med djurskyddslagstiftningen”

Björn Dahlén som är djurskyddschef förklarar att det inte finns några av staten godkända metoder för avlivning av kräftor, utan det viktiga är att det går fort.

– Vad vi har sagt är att man inte får avliva kräftor långsamt för då blir det ett utdraget lidande för dem.  Det exempel som brevskrivaren tar till oss är att man lägger en levande kräfta i en stekpanna ovan på anna mat, så att det tar extra lång tid och det tycker vi är fullständigt förkastligt.

Den vanliga metoden att avliva kräftor, dvs genom att lägga dem i kokande vatten är den som bör användas då kräftorna dör fort. Björn Dahlén berättar även att man definitivt inte skall lägga kräftor i kallt vatten som långsamt får koka upp eftersom det blir en utdragen och plågsam avlivningsmetod. Man skall heller inte lägga i ett stort antal kräftor samtidigt i kokande vatten eftersom det då sänker temperaturen i vattnet vilket gör att avlivningen kan gå långsammare.

Men om man inte vill koka kräftorna utan vill tillaga dem på annat vis, hur ska man då göra? Björn Dahlén berättar att det finns metoder där man delar kräftor, humrar och krabbor med kniv. Men det förutsätter att man snabbt gör snittet i de centrala ganglierna, djurets centrala nervsystem.

Sara Gabrielsson som är expert på området djurskydd och kräftdjur förklarar detta mer ingående. Hon berättar att man först måste bedöva kräftorna eller humrarna innan man avlivar dem genom klyvning. Detta kan göras, dels mer storskaligt  med elbedövning, för vilket ändamål det finns specialutrustning.

– Den förmodlingen smidigaste men kanske inte enklaste metoden att göra i privat hem är att använda elbedövningsapparater för kräftdjur. Dessa används dock mer i England och USA och är som en liten låda man placerar dem i. Efter detta kan man avliva dem hur man vill.

Men i mindre omfattning kan man bedöva kräftor och humrar genom att kyla dem.

– Det som har nämnts av EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, är kylning av kräftdjuren. Endera gör man detta i frysen under minst 30 minuter eller i en issörja bestående av tredelar is och en del vatten under minst 20 minuter. Det är dock beroende på art och större djur måste kylas längre. Därefter kan man dela på kräftorna eller humrarna. Krabbor bedövas på samma sätt, men de avlivas genom att man sticker dem mellan ögonen på rätt ställe så att sticket träffar de centrala ganglierna.

Trots att Morberg och Guillou troligtvis tillagat kräftor och humrar på fel sätt kommer inte Jordbruksverket att gå vidare med ärendet.

– Jordbruksverket är tillsynsvägledande när det gäller djurskydd och verket ska därför inte blanda sig i enskilda ärenden, säger Sara Gabrielsson.

Istället är det upp till djurskyddsfunktionerna på berörda länsstyrelser att hantera sådana här ärenden.

Läs mer
Jordbruksverkets beslut om Guillous grillade hummer
Jordbruksverkets beslut om Morbergs wokade kräftor
Elavlivningsutrustning för kräftdjur

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »